Johannes döparens födelse

Den 24 juni 2012 firas Johannes Döparens födelse. Inom ortodox tradition firas denna dag den 7 juli i år. Detta beror på att man inom den ortodoxa kyrkan fortfarande använder sig av den julianska kalendern.

Johannes döparen var den siste av de profeter som förutsåg att Kristus, Guds son, skulle komma. Johannes föddes 6 månader innan Jesus och hans födelsedag kom således att minneshållas den 24 juni. Seden att fira denna dag uppkom på 400-talet vilket är ca 100 år efter det att man började fira Jesu födelsedag den 24 dec.

I Lukasevangeliets första kapitel kan man läsa följande text om hur Johannes fader Sakarias får beskedet av ärkeängeln Gabriel att hans hustru skall föda en son.

Löftet om Johannes döparens födelse

På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet.  De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.  De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren.  En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud  var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret.  Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick.  Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret.  Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom.  Men ängeln sade till honom: ”Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes.  Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse.  Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet,  och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud.  Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.”

Sakarias sade till ängeln: ”Hur skall jag få visshet om detta? Jag är ju gammal, och min hustru är till åren.”  Ängeln svarade honom: ”Jag är Gabriel som står vid Guds tron, och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud.  Men du skall bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker, eftersom du inte trodde på mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne.”

Folket stod och väntade på Sakarias och undrade varför han dröjde inne i templet.  När han kom ut kunde han inte tala med dem, och de förstod att han hade haft en syn i templet. Han måste göra tecken åt dem, och han förblev stum.  När dagarna för hans tjänstgöring var slut begav han sig hem.  Efter en tid blev hans hustru Elisabet havande, och i fem månader höll hon sig i avskildhet. Hon sade till sig själv:  ”Detta har Herren låtit ske med mig. Nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland människor.”

File:Guido Reni 040.jpg

Johannes Döparen av Guido Reni

Senare i samma kapitel i Lukas evangeliet (Luk 1: 57-80) kan man läsa följande text om Johannes döparens födelse

Johannes döparens födelse

Men för Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son.  Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne.  På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far.  Men då sade hans mor: ”Nej, han skall heta Johannes.”  De sade till henne: ”Det finns ingen i din släkt som bär det namnet.”  Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas.  Han bad om en skrivtavla och skrev: ”Johannes är hans namn”, och alla förvånade sig.  Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud.  Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judeens bergsbygd talade man om detta som hade hänt.  Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig: Vad skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom.

Johannes far Sakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord:

Välsignad är Herren, Israels Gud,
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender och alla som hatar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder
och står fast vid sitt heliga förbund,
den ed han svor vår fader Abraham:
att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan,
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet,
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras synder
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden,
en soluppgång för dem som är i mörkret
och i dödens skugga,
och styra våra fötter in på fredens väg.”

Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel.

Bibeltext hämtat från: www.bibeln.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s