Tisha Be-Av

Den 29 juli 2012 har judarna en fastedag till minne av de olyckor som har drabbat det judiska folket. Särskilt minns judarna de två gånger som judarnas tempel i jerusalem förstördes. Första gången detta skedde var 586 f.v.t och andra gången år 70. Det är vanligt att man fastar och ber under denna dag.

Källa. Multireligiösa almanackan 2012

Tisha Be-Av firas den nionde dagen i månaden som infaller under (AV) (juli–augusti) till minne av förstörelsen av Jerusalems tempel samt exilen från Israel. Templen sägs ha förstörts exakt samma dag, och första gången var år 586 f.Kr. då kungen i Babylonien brände ner templet och då Jerusalem förstördes. Andra gången templet förstördes var år 70 e.Kr. då romarna brände ner det. Tisha beav är en sorgehögtid där judar, särskilt ortodoxa judar, uppmärksammar dagen genom att fasta. Det är inte tillåtet att vare sig äta eller dricka under dagen, såvida man inte är sjuk. Det är heller inte tillåtet att bada, eller ens tvätta händerna såvida man inte är smutsig. Det är inte tillåtet att bära skor gjorda av läder och inte använda parfym. Att roa sig den här dagen anses vara fel eftersom man då distraheras från att sörja.

Att läsa i torah under tisha beav är egentligen förbjudet med tanke på att läsning i de heliga skrifterna tillför glädje, men det finns undantag: då texter som lämnar en känsla av sorg läses är det tillåtet. En sed under tisha beav är att besöka kyrkogårdar och gravplatser. I Jerusalem gick folk runt i staden för att tänka på och se ruinerna av murarna och då bli påminda om smärtan och sorgen efter templets förfall. Då Tisha Be-Av infaller samma dag som sabbaten fastar man nästföljande dag istället.

Annonser

Profeten- Kahlil Gibran

Igår kväll var jag och lyssnade på en fin föreställning där texterna från Kahlil Gibrans fantastiska bok Profeten var i fokus. Föreställningen hölls av Annika Lykta, Kajsa Dahlström och Andrea Arlid och var på Stallet i Stockholm.

Kahlil Gibran växte under sina första tolv år upp i en maronitiskt kristen by i Libanon. Efter att Gibrans far skandaliserat familjen lämnade Kahlils mor tillsammans med sina barn byn och sin man och utvandrade till Förenta staterna. De slog sig först ner i Boston och senare i New York där Gibran avled 1931. Gibrans mest kända text är Profeten som gavs ut första gången 1921 och är idag vanligt citerad vid bröllop, barndop, begravningar mm. Det är ett allmänmänskligt budskap som lyfts fram utifrån olika teman som kärlek, glädje och sorg, barnen och religion.

Jag har tidigare haft en CD med Peter Haber och Björn J:son Lind som läst och tonsatt texterna. Men denna tolkning med det fina skådespeleriet och den ljuva musiken var en resa väl värd att göra.

De texter som var med igår var när Mästaren talade om Kärleken, Att ge, Om kläder, Köpenskap, barnen, smärta, Brott och straff, självkännedom, tiden, Glädje och sorg, njutningen, religionen, gott och ont samt döden.

Min favorittext från boken är dock den om vänskap som jag hade i min uppsats om andlig vänskap som jag skrev då jag läste till lärare. Denna uppsats finns att läsa här:

Den går så här:

En yngling sade: ”Tala till oss om vänskapen.”

Och han svarade och sade:

Din vän är svaret på dina behov.

Han är din föda och din härd.

Ty du kommer till honom med din hunger

och du söker honom för att få ro.

Då din vän säger sin mening,

fruktar du inte ett ”nej” hos dig själv,

ej heller håller du tillbaka ett ”ja”.

Och då han tiger,

slutar ditt hjärta ej upp att lyssna till hans hjärta;

ty utan ord föds och delas alla tankar alla önskningar,

alla förhoppningar vänner emellan,

med en glädje, som ej kräver bifall.

Då du skiljs från din vän, sörjer du honom inte;

ty det, som du älskar mest hos honom,

blir kanske klarare i hans frånvaro, liksom berget från slätten ter sig klarare för den som skall bestiga det.

Och låt det inte finnas något annat syfte med din vänskap än fördjupandet av din själ.

Ty kärlek, som söker något annat än att avtäcka sitt eget mysterium,

är inte kärlek utan ett utkastat nät:

Gagnlös blir då fångsten.

Och låt din vän få det bästa du har.

Om han måste känna din själs lågvatten,

låt honom då också känna dig, då floden kommer.

Ty vad är det för en vän,

som du uppsöker blott för att fördriva några timmar?

Sök honom alltid de stunder, då du verkligen lever.

Ty han skall fylla dina behov men inte din tomhet.

Låt det vara skratt och delad glädje i vänskapens ljuvhet. Ty i daggen av de små tingen finner hjärtat sin morgon och väcks till nytt liv.

Sjusovaredagen

Trögt att vakna i morse? Det kanske berodde på att det är Sjusovardagen idag, den 27 juli.

Sjusovardagen, eller Sju sovares dag, var en helgondag i den svenska kalendern fram till 1901. Historien är en gammal martyrlegend. Under den romerske kejsar Decius tid på 200-talet flydde sju kristna män i Efesos undan förföljelse och gömde sig i en grotta. Grottöppningen murades igen. Ca 200 år senare återupptäcktes grottan och de sju sovarna vaknade, men trodde att de endast hade sovit en enda natt. Härifrån kommer uttrycket ”sjusovare”. Läs vidare på: http://historiskt.wordpress.com/2011/07/27/sjusovardagen/

Läs vidare om hur sjusovardagen firas i Hangö i Finland.

http://vastranyland.fi/nyheter/2012-07-25/sjusovardagen-blir-varumarke

Så hoppas att du liksom jag gick upp tidigt idag och hoppas att solens strålar håller regnmolnen borta under hela dagen. För jag vill varken ha fortsatt regn i sju veckor till eller vara konstant trött i ett helt år;)

Buddhism- Bönekvarn

I den buddhistiska resväskan finns det nästan alltid med en buddhistisk bönekvarn eller ”manicylinder”. Den förknippas framförallt med den tibetanska formen av buddhism (Vajrayana). Den kan variera i storlek och finns allt från rätt små handhållna till riktigt stora. Den största bönekvarnen lär finnas i Zhongdian i Kina.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Lite bilder från Kina där jag var 1990. Det är vanligt att tibetanerna gick en runda (medsols) runt palatset/ templet och det kallades för Barkhor.

Inne i kvarnen finnns en rulla pappersremsa som innehåller olika mantran eller böner. När man snurrar på kvarnen så upprepas dessa och det anses ha samma effekt som om man själv repeterar dem. Varje varv som kvarnen snurrar innebär en repetition av ett stort antal välgörande mantran/ böner.

Det finns också tankar om att den välsignelse som finns inneboende i mantrat sprids över världen när man snurrar och på så sätt även kommer andra till del. Det finns även ställen där man har stora elektriska eller vattendrivna kvarnar för att maximera effekten.

En isärplockad bönekvarn med pappersrullen till höger.

Kulan eller tyngden som sitter på kedjan används för att få en bättre snurr på kvarnen

Lite blandade bilder hämtade från nätet.

Bönekvarnen i guidesammanhang

Detta är också ett föremål som väcker förundran. De allra flesta brukar kunna förknippa den med buddhismen och det kan ha att göra med att just den tibetanska buddhismen har ett rätt stort mediavärde i väst. Det finns också en koppling till de buddhistiska böneflaggorna som också finns i väskan och som har liknande syfte och funktion. Om det är möjligt brukar jag ta isär kvarnen för att visa på pappersremsan inuti och berömma tibetanerna för att de är så pragmatiska i sitt religionsutövande.

Under mina resor i Asien har jag sett ett stort antal både handhållna men också fasta bönekvarnar. Framförallt runt vissa tempel som Jokhangtemplet i Lhasa har mängder med bönekvarnar både inne och utanför templet.

Kristi förklaringsdag

I dag den 22 juli firas Kristi förklaringsdag vilket är en protestantisk högtid.

Under den här dagen påminns man om hur Jesus förvandlades inför sina lärjungars ögon. Han omgavs av ett vitt ljussken  och lärjungarna förstod att han var Gud.
Källa: Multireligiösa almanackan 2012

På Wikipedia kan man läsa följande:

Kristi förklarings dag är en Kristusdag, till minne av lärjungarnas besök på Förklaringsberget.

Den infaller i Svenska kyrkan 15 veckor efter påskdagen, vilket år 2012 är söndagen den 22 juli. Den liturgiska färgen är vit. Dess ursprungliga firningsdatum är den 6 augusti, men sedan reformationstiden ersätter den Sjunde söndagen efter trefaldighet. I Östkyrkan är den en stor festdag.

Temat för dagens bibeltexter enligt evangelieboken är Jesus förhärligad, och en välkänd text är den text ur Matteusevangeliet där Petrus, Jakob och Johannes följde Jesus upp på ett högt berg och fick se även Mose och Elia i en syn och höra en röst från himlen:

”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.”
 
För den som vill läsa mer finns en intressant text här:
Man kan också läsa om den syrisk ortodoxa synen på denna högtid här:

Ramadan Mubarak

Detta bildspel kräver JavaScript.

Idag så inleds den viktiga fastemånaden för världens alla muslimer och det som andra ser som en belastning och tvång finns det många, många som ser fram emot att få fasta under dygnets ljusa timmar.

I Koranens andra Sura Al-Baqarah (Kon) kan man läsa om instiftandet av Ramadan

2:181] Om [testamentet] ändras efter att ha blivit uppläst, faller skulden för detta uteslutande på dem som gjort ändringen. Gud hör allt, vet allt.

[2:182] Men om någon, som tror att testamentsgivaren av misstag eller avsiktligt avvikit från vad som är rätt och rimligt, då får till stånd en förlikning mellan arvtagarna, begår han ingen orätt. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.

[2:183] TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – kanske skall ni frukta Gud.

[2:184] [Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta. Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl – om ni visste [hur mycket gott den tillför er]!

[2:185] För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt – inte tungt – för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er – kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet.

[2:186]NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig. Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro på Mig – kanske skall de ledas på rätt väg.

Syftet med Ramadan är att fördjupa sin praktik inom Islam och på så sätt komma närmare Gud. Det finns också tankar kring att man genom att fasta ökar sin empati för fattiga och på så sätt ökar sin vilja att dela med sig av sitt överskott.

I DN kan man idag läsa om hur dagligvaruhandeln ökar sin försäljning under Ramadan och det är idag det viktigaste och mest inkomstbringande tillfället för matvarubutikerna efter julen. Läs den intressanta artikeln här:

Som vi alla vet så pågår Ramadan från det att den första månstrimman syns i den nionde muslimska månaden (ramadan) till att månen återigen är helt släckt. Månaden avslutas med den största av alla muslimska festerna Eid Al Fitr och den kommer att infalla i Sverige kring den 18 augusti, dvs i samband med många skolors skolstart för året.

Det finns massor av intressanta artiklar om hur och varför muslimer fastar och här är exempel på två av dem från Islamguiden.

http://www.islamguiden.com/zamzam/nr3-2009/hunger.html

http://www.islamguiden.com/ovrigt/fastan-khutba.html

Samt en mycket informativ sammanställning från ww.islam.se

http://islam.se/islams-fem-pelare/fastan/

Jag fick följande videoklipp från Youtube som på ett tydligt sätt visar vilken stor betydelse Ramadan har. Det är Broder Hassanain Govani från Iman Ali Mosken i Järfälla som gjort klippet. Han är också känd från att ha fått besöka av Anna Lindman Barsk i TV-serien Från Sverige till himlen.

Bismillah,

http://www.youtube.com/watch?v=l0ogmLO7X9I&list=PL27403669D90F2E95&index=1&feature=plcp

Ramadan i guidningsammanhang

Ramadan är ett utmärkt exempel på vikten av att ha koll på de religiösa högtiderna. Jag brukar försöka koppla guidningarna till vad som är aktuellt i den Multireligiösa almanackan och på så sätt göra reklam för denna. Det är självklart viktigt för alla i det svenska arbetslivet att ha koll även på de viktigaste högtiderna från andra religioner och traditioner. Vi på Didaktus försöker att lägga in någon studiedag i samband med Eid al Fitr för många elever väljer naturligtvis att gå på denna en gång per år istället för skolan just den dagen. Jag brukar också försöka få de muslimska eleverna att bjuda in andra till Eidfesten och även peppa de som inte är muslimer att intressera sig för ramadan och på så sätt säkert bli inbjudna till ett fantastiskt Eid firande tillsammans med någon muslimsk vän i klassen.

COOP tog för ett par år sedan fram en Mångreligiös almanacka som visade tydligt var de olika högtiderna infinner sig på året men också vad man som handlare skall tänka på. Det gäller ju att möta upp det ökade behovet av vissa varor så att man inte missar detta tillfälle. Jag har tillsammans med Ingrid Burström hållt guidningar på just COOP och ett perspektiv vi lyft fram då  vad gäller guidningar i arbetslivet är just vad man kan tjäna på att vara med på tåget. För ett par år sedan chockade SIBA med att ha en hel reklamtidning på arabiska i samband med Eid al fitr, smart….

Man kan också koppla ramadan till hur man räknar på sol och månåret och hur man på olika sätt kompenserar detta i praktiken. Inom Islam så förskjuts året 11 dagar per år och på så sätt blir ex Ramadan förlagd under hela året med en cykel på 33 år. Detta innebär att vi om 33 år igen har ramadan på ungefär samma tid som i år.

Inom Judendomen lägger man in en skottmånad var tredje år för man vill inte fira typiska vårhögtider som Pesach under vintern.

Självklart kan man också koppla Ramadan till tema mat och då ställa frågan om Gud verkligen bryr sig om vad (och när) vi äter? Man kan också koppla det till olika fastetraditioner inom olika religioner vilket är ett tema (och kan bli ett inlägg) i sig.

Så en tillönskan om en underbar ramadan till sveriges alla muslimer

Ramadan Mubarak….

Snart dags för ramadan

Nu på fredag den 20 juli inleds Ramadan. Det var en intressant artikel i DN igår som tar upp problematiken kring att fasta under sommaren. Läs vidare på: http://www.dn.se/nyheter/sverige/langa-datar-ger-tomma-magar

Jag pratade med en Shiamuslim idag och han sa att deras Imam har satt gränsen på max 17 timmar per dag. Om denna gräns överstigs så kan man (men behöver inte)använda sig av närmsta muslimska stad för att följa deras tider. För Sveriges del är närmsta muslimska stad i Marocko.

På Bönetider.se kan man se vilka tider som gäller för fastan 2012 beroende på vilken stad i Sverige man befinner sig. Fastan inleds vid soluppgången och avslutas med en ifthar vid maghrib. För Stockholm innebär detta att fastan inleds den 20 juli kl 04:09 och man har Ifthar vid 21:39, dvs totalt 17 tim och 29 minuter fasta. I slutet av Ramadan inleds fastan 05.13 och avslutas 20:28 vilket är 15 tim och 15 minuter.

http://www.bonetider.se/bonetider/