Föreläsningsanteckningar

Föreläsning- Att tro på vetenskap och att tro på Gud.

I ett samarbete mellan svenska Bahaisamfundet och Sensus så hölls en mycket intressant föreläsning på detta tema i Stockholm. Det var en kanadensisk teoretisk fysiker vid namn Dr Dinesh Singh som höll i föreläsningen och han är verksam vid Regina universitet i Kanada.

Dinesh har även kommit i kontakt med Bahai och konverterade till Bahai år 1994. Han har sedan sin konvertering till bahai besökt bla Haifa där Bahairörelsens grundare Baha-u-llah är begravd. Man kan läsa mer om Bahai på denna sida. http://www.bahai.se/broschyrer/index.htm samt på http://www.alladessadagar.com/religioner/bahai/

Utgångspunkten i föreläsningen var att Dinesh ville ge en personlig reflektion av hur motsättningarna mellan ateistiska forskare som Richard Dawkins, Christopher Hitchens mfl bedriver en aktiv kampanj för att visa på hur religion är farlig för mänskligheten. Med tanke på att dessa personer är högt respekterade och duktiga forskare inom sina specialområden är det lätt för många att anta även deras åsikter om Gud, eller rättare sagt att Gud inte finns. Det verkar finnas en allt kraftigare antydan om att det inte går att förena tron på vetenskapen med tron på Gud. Dinesh förtydligade att det i bägge fallen handlar om en TRO. I Sverige så har vi förespråkare för den nya ateismen i bla föreningen Humanisterna med Christer Sturmark i spetsen.

Frågan är varför det måste finnas denna motsättning som gör att dessa förespråkare för Ateismen klampar in på människors privata övertygelse som kanske inte behöver vara vetenskapligt sanna för att ändå vara rätt för just dem. Det finns också en tendens att ateistiska forskare anser att religiösa forskare är mindre vetenskapliga för att de, vad gäller sin egen tro, kan acceptera sanningar som inte kan vetenskapligt bevisas.

Dinesh inledde sin föreläsningen med att göra en rad avgränsningar och här framkom det tydligt att det var en person som kan det här med vetenskaplig metod som skulle tala. Han  var oerhört tydligt varför han ville göra denna föreläsning, korta drag om hur den var upplagd, att detta var hans personliga åsikter och att frågor tas vid slutet. Fascinerande att se denna tydlighet som sedan kännetecknade även hans föreläsning.

Dinesh poängterade att det borde vara en harmoni mellan religion och vetenskap då bägge två utför undersökningar av sanningen fast på lite olika sätt. Han jämförde religion och vetenskap som en fågels bägge vingar, bägge behövs för att kunna flyga. Om man bara förlitar sig på vetenskapaen blir allt materiellt och om man bara förlitar sig religion är det lätt att det blir för vidskepligt.

Dinesh pekade på ett antal punkter som är kännetecknande för en kritik mot religion som idag förs av vissa vetenskapsmän.

  1. Det är möjligt att föra en vetenskaplig argumentation mot religion och gudstro. Därför anser vissa att man bör göra det.
  2. Dessa vetenskapsmän använder sig av vetenskapliga metoder för att visa att de troende har fel
  3. Dessa vetenskapsmän anser att religionen är desillusionerande för människan samt att den är ett allvarligt hot mot dagens samhälle då den ger människan en form av falsk säkerhet.
  4. Dessa vetenskapsmän anser att de som är religiösa inte är vetenskapliga då de faktiskt kan acceptera vissa saker (existensen av Gud) utan att det kan bevisas
  5. Darwins teorier ger dessa vetenskapsmän bevis för livets uppkomst och utveckling som de anser tar bort behovet av att tro på en Gud. Detta trots att det fortfarande finns delar i den teorin inte är bevisad.
  6. Enligt undersökningar så är ca 60% av vetenskapsmännen ateister om än inte lika aggressiva som Dawkings, Hitchins mfl. Detta innebär dock att ca 40% är religiösa eller åtminstone öppna för att det finns en Gud i någon form.
  7. Man har också kritik mot det språkbruk som används i den religiösa världen då detta inte är vetenskapligt.

Ateisterna försöker med detta att skapa sig ett vetenskapligt tolkningsföreträde även i frågor som rör vetenskap.

Dinesh gick sedan igenom ett antal begrepp och tog fram förklaringar hämtade från olika uppslagsverk på nätet. Ord som bevis (evidence), tro (belief), slutledning (inherence) fick en tydlig och systematisk genomgång.

Han gjorde också upp ett schema där man kan placera in ex sin tro på gud på en fallande skala från något som man anser vara absolut säkert till en absolut omöjlighet.

Absolut säkert

Fakta

Bevis

Slutledning

Tro

Tilltro

Vidskepelse

Absolut omöjlighet

Vetenskapet har skapat ett paradigm i vilket vi försöker förstå världen. Detta paradigm kan komma att förändras helt eller åtminstone justeras i framtiden vilket är det sättet som vetenskapliga rön för vetenskapen framåt. Vetenskap är en social aktivitet i syfte att förstå världen. Vetenskapen är också begränsad utifrån den teknik och de metoder som vi har i dagsläget samt att den bygger på mänskliga observationer och tolkningar.

Med utgångspunkt i filmen Matrix ställde Dinesh frågan om det är möjligt att skilja mellan ”den verkliga världen” och en datagenererad värld (matrix) genom att endast använda våra sinnen.

Sen kom den mycket intressanta frågan upp och det är om det överhuvudtaget finns något materiellt bevis för Guds existens som skulle kunna tillfredsställa dessa asteisters krav på bevis för guds existens. Det finns ju flera vittnesmål av personer som haft Gudskontakt som resulterat i heliga texter  mm. Men det är tydligt att dessa inte ens räcker till för att hålla guds existens som en öppen möjlighet.  Är det ens möjligt att kunna få tillräckliga bevis?

Med utgångspunkt i sin egen forskning gav Dinesh exempel på sk Neuriner som vetenskapsmännen accepterar att de finns men ingen har någonsin kunnat se dem eller bevisa deras existens.

Det var verkligen en intressant föreläsning som väcker en hel del frågor. Det skall bli intressant att följa vidare diskussioner om hur vetenskap och tro hänger ihop. Helt klart är det ingen som än hittat lösningen på de frågor som skolastikerna redan under medeltiden försökte hitta svar på. Det jag tycker är viktigt och det stöds även av Dinesh. Vi behöver inte hålla med varandra, vi bör acceptera att vi tänker olika men också respektera varandra trots att vi inte delar samma tro vare sig det gäller vetenskap eller religion.

Kopia av inbjudan till föreläsnignen med mer information om Dinesh Singh

Inbjudan Dr. Dinesh Singh 2 juli 2012

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s