Hinduismen- Pujabricka

I den hinduiska resväskan finns det en pujabricka. Det är en liten ”pedagogisk” pujabricka som används för undervisning och då passar den ju bra i resväskan. Den innehåller några av de saker som behövs för att utföra en Puja.

Puja är den mest centrala och viktigaste ritualen inom hinduismen. Det är en för många daglig tillbedjan som kan utföras såväl privat i hemmet som kollektivt i tempel eller utomhus. Under Pujan så tillber man gudarna vilket kan ske av olika anledningar. Själva grundtanken är dock att man erbjuder gudarna sina tjänster och gåvor för att i gengäld få del av deras Prasada, dvs deras nåd och välsignelse.

I de flesta hinduiska hem finns ett familjealtare som är hemmets medelpunkt och de kan se mycket olika ut. I vissa hem har man hela rum avsatta för puja medan andra kanske bara har en liten statyett (murti) i ett skåp eller en bild av gudomen på väggen. Även om man ofta ärver sina gudar är det inte ovanligt att man inom familjen vänder sig till olika gudomar under sin puja och att man då har fler gudabilder på sitt altare. Detta till skillnad från vissa tempel som kanske är tillägnade endast en eller ett fåtal gudar.

Pujan kan liknas med hur man bemöter och tjänar en högt aktad gäst eller en kung. Man framför böner, sånger eller andra ritualer och det är vanligt att man tvättar, klär murtin i fina kläder och blomstergirlanger under själva ceremonin. Man tänder också rökelser inför gudabilden och erbjuder guden mat och dryck. Ett centralt moment är arati, ljusceremonin, då man för små ljus i cirklar framför murtin. Ljusbehållaren förs sedan runt till alla närvarande så att de kan kupa sina händer över ljusen och föra händerna över ansikte och händer för att tillägna sig gudomens prasada.

Beskrivning av föremålen på brickan

HInduism

Till vänster kan man se en bägare med trattformad öppning, en Pancapatra, som är en behållare för vatten. Bakom kan man se skaftet på en sked, Uddaran, som används för vattnet i Pancapatran.

Behållaren med ringen längst upp i bilden ärn avsedd för, kumkum, vilket är ett mörkrött pulver som används i pujan.

Bakom till höger syns en klocka som man ringer i under pujan för att påkalla gudomens uppmärksamhet. På skaftet på klockan syns, Garuda, som är Vishnus örn.

Till höger om klockan står en liten Ganeshastaty, vilket är den gudom som oftast finns med på varje altare då den är mycket populär bland i stort sett alla hinduer.

På brickan kan man också se, Aomtecknet, som är hinduismens symbol. Många hinduer ser Aum som världssjälens (brahmans) ljud och enligt en trosuppfattning uppstod kosmos som ett resultat av den resonans som skapades när ordet för första gången uttalades.

Man kan också se en liten hållare för rökelsestickor samt en liten oljelampa som tänds under ritualen.

Pujabricka i guidningen

Enligt min uppfattning så är pujabrickan ett av de föremål som väcker mest förundran på det mångreligiösa bordet. De flesta har relativt lätt att koppla den till hinduismen, främst tack vare Ganesstatyn och Aum tecknet.

Under guidningar är det bra att väcka så många sinnen som möjligt och puja är ett bra exemple på hur man kan låta de religiösa artefakterna ta alla sinnen i anspråk. Jag har själv inte utfört någon exempelpuja under någon guidning, men varför inte….

Man ser gudomen i bilden eller statyn, man känner den när man tar i den den. Rummet fylls av doft från rökelse och ljudet av den lilla klockan och reciterandet av Aum mantrat. Man bör dock vara mycket försiktig med rökelser då det inte är helt ovanligt att det finns parfymallergiker i gruppen. Jag brukar göra som så att jag i god tid innan guidningen börjar har tänt en rökelsesticka under en kort tid för att sätta en lite mer andlig prägel på lokalen.

Källa: Den religiös artekaten av Simon Sorgenfrei

Om man vill lösa mer om tempelpuja och dess olika moment verkar denna sida vara intressant.

http://deepusthought.blogspot.se/2011/06/puja-or-alternative-transliteration.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s