Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro är ett nytt modeord som sprider sig över Sverige och världen. I stort sett går det ut på att man kan träna sig att vara mer medveten i det som händer just nu.

Det finns många olika kurser som man kan gå och böcker som man kan läsa. En av mina absoluta favoriter är Vart du än går är du där av Jan Kabat Zinn. Detta ärmer eller mindre ett standardverk som många andra böcker bygger på.

Men i dagens IT baserade värld så finns det naturligtvis bra hjälpmedel att ladda ner till sin smartphone. Jag använder mig av Mindfulnessappen och den är RIKTIGT RIKTIGT bra. Man kan få helt vägledda meditationer och kropsscanningar eller bara få hjälp med en klocka för börjanoch slut av meditationen. Man kan också få mindfulnessnotiser till telefonen som påminner en under dagen att vara mer medveten i det man gör.

Om du har en Iphone så rekommenderar jag starkt att ladda ner denna app på Appstore. Du kan komma dit genom att klicka på denna länk: http://itunes.apple.com/se/app/mindfulness-appen/id413867281?mt=8

Den finns i två varianter men de är rätt lika varandra så det har inte så stor betydelse om du laddar ner ettan eller tvåan. Det finns en speciell app för gravida men den kände jag inget större behov av att testa;)

Lycka till/ Peter

Annonser

Böneutrop i moskén

Idag har det varit flera inlägg i tidningar angående Fittja moskens planer på att införa böneutrop från minareten i samband med fredagsbönen. Man har kommit fram till att det tidigare förbudet inte varit lagligt varvid man överklagat detta.

För mig är det en självklarhet att det skall förekomma ett böneutrop från minareten i samband med fredagsbönen. På sikt tycker jag att det skall ske vid fler bönetider men fredagar blir bra att börja med. Man har inga direkta planer från moskens sida att kräva att man skall ha böneutrop vid varje bön.

 

I dagens Aftonblad kan man läsa följande ledare av ledarskribent Anders Lindberg.

Böneutrop är en del av religionsfriheten

På något sätt känns det så typiskt svenskt. När stora och principiellt viktiga frågor ska diskuteras börjar det i den kommunala byråkratin.

Det börjar medtjänstemän som läser lag och förarbeten och ställer sig frågan om en förvisso korrekt antagen detaljplan verkligen står över den grundlagsskyddade religionsfriheten.

Så fungerar en rättsstat. Och så fungerade Botkyrka kommun när Ismail Okur lämnade in sitt medborgarförslag om att tillåta böneutrop vid moskén i Fittja. Kommunens tjänstemän läste innantill i grundlagen och konstaterade att den detaljplan från 1994 som tillät bygget av moskén men förbjöd böneutrop inte är förenlig med religionsfriheten.

Beror på islamofobi

Det är en rimlig hållning. Men kontroversiell för dem som är negativt inställda till muslimer och islam. För låt oss vara ärliga, de som nu på olika formella, och andra, grunder motsätter sig att tillåta böneutrop från moskéer skulle aldrig göra samma sak om det var fråga om en kyrka. På samma sätt som de som vill diskutera problem med om muslimska kvinnor bär slöja inte bryr sig om nunnors eller högkyrkligas kläder. De vill sällan inskränka troende buddisters, hinduers, sikhers eller för den delen Hare Krishnas rätt att klä sig som de vill.

Att frågan om böneutrop från moskéer är kontroversiell beror inte på miljöbalkens regler om buller utan på islamofobi.

Ska vara lika för alla

Sverige har haft full religionsfrihet sedan 1952. Då blev det tillåtet att lämna kyrkan utan att gå med i något annat religiöst samfund.

Sedan 2000 är Svenska kyrkan skild från staten. Men fortfarande är det förbjudet för muslimer att kalla till gudstjänst på samma villkor som kristna. Det är i grunden inte acceptabelt.

Det rimliga är att böneutrop tillåts på samma villkor som gäller för kyrkornas klockringning. Att reglerna är lika för alla och gäller lika överallt.

Det borde inte vara så dramatiskt.

 

Väl talat!

TV serie om Muhammeds liv

På söndag startar en miniserie om Muhammeds liv. Jag hoppas verkligen att det är en bra serie och att den inte på något sätt upprör Sveriges och världens muslimer. Det är som bekant inte helt lätt att porträttera profeten på ett sätt som inte upprör, delvis beroende på bildförbudet inom Islam.

Muhammeds födelse i Mekka är utgångspunkten för reportern Rageh Omaars resa som du kan följa i SVT under tre söndagar.

Läs mer på http://www.svt.se/muhammeds-liv/en-resa-i-profeten-muhammeds-fotspar?&_suid=134756634739207150158017474267

;

16 sep 18.00

SVT2

Muhammeds liv

Amerikansk dokumentärserie från 2012. Del 1 av 3: Sökaren. Det första programmet tar upp Muhammeds födelse i Mekka, hans unga liv, det första äktenskapet med Khadidja när han var 25 år, och hur han fick sin första uppenbarelse som så djupt påverkade hans eget liv och dem som stod honom närmast.

Muhammeds liv

Amerikansk dokumentärserie från 2012. Del 2 av 3: Heligt krig. I detta avsnitt tar Rageh Omaar upp en del nyckelhändelser i Muhammeds liv, t.ex. den nattliga resan till Jerusalem, en av islams heligaste platser, hans utvandring från Mekka till Medina och etablering där.

Muhammeds liv

Amerikansk dokumentärserie från 2012. Del 3 av 3: Helig fred. Reportern Rageh Omaar fortsätter sin resa i Muhammeds fotspår. Det sista avsnittet handlar om nyckelhändelser i senare delen av Muhammeds liv.

Gud har 99 namn bloggen

denna adress finns den officiella Gud har 99 namn bloggen för av och för oss guider.

Under beskrivningen av bloggen kan man läsa följande

I bloggen kan du läsa om det som berör såväl de stora världsreligionerna som de mindre kända religiösa rörelserna. Vi kommenterar och skriver om det som rör sig i debatten i Sverige men gör även internationella utblickar.

Vi vänder oss till lärare, studenter och elever men även till en religionsintresserad allmänhet. Vår förhoppning är att bloggen blir en kunskapsbank och inspirerar till samtal människor emellan.

Bloggen och Sensus mångfaldsarbete vill bidra till ökad förståelse för olika sätt att leva, tänka och tro i dagens Sverige, på arbetsplatserna, i skolan och i samhället. Vi vill också bidra till att öka kunskapen om den mångreligiösa vardag som finns i Sverige idag.

Vilka är det som bloggar?

Bakom bloggen står Sensus studieförbund. De som bloggar är anställda av Sensus som “multireligiösa guider”. De håller föreläsningar och workshops om vårt mångreligiösa samhälle, i skolor, på arbetsplatser och i församlingar. På denna blogg finner du:

Redaktören – har hand om bloggen å Sensus vägnar.

Rambergsvandraren – parkour-hoppande buddhist och religionsnörd som  gillar att ställa obekväma frågor.

Vanabhakti – sedtrogen (asatroende) journalist med förkärlek till bollywoodmusik och sushi.

Agoyinga – berest yogafanatiker med konstnärsdrömmar.

Varje blogginlägg är författarens personliga åsikt och därför kan helt olika åsikter förekomma på bloggen. Sensus förbehåller sig rätten att redigera blogginlägg och moderera kommentarer.

 

Just nu kan man läsa om att Moon rörelsens grundare, Sun Myung Moon,  har avlidit i en ålder av 92 år.