Buddhistisk text om Buddhas sista dagar

Söndagen den 17 februari firades Buddhas Parinirvana på Stockholms buddhistcenter. I samband med detta hade Dhirananda översatt Parinibbana sutta som på ett härligt och inlevelsefullt sätt beskriver Buddhas sista dagar.

Texten är översatt från den norska boken Buddhas budskap – utvalgte tekster fra buddhismens skriftsamling av Kåre A. Lie

Delar av Paranibbana sutta, från pali till norska. Från norska till svenska av Dhirananda (Paranibbana 2013)

Buddhas sista dagar och död   

Buddha insjuknar och förbereder sina lärjungar på att han kommer att dö

Medan Mästaren uppehöll sig i Ambapalis mangolund vid Vesali, undervisade han många lärjungar i läran. Han förklarade vad som är skickligt levnadssätt, meditation och visdom för dem, och fortsatte:

”När meditationen bygger på skickligt levnadssätt, ger den rikare frukt och bättre resultat; när visdomen är baserad på meditation, ger den rikare frukt och bättre resultat; och när sinnet är baserat på visdom, blir det fullkomligt befriat från alla orenheter, såväl orenheter förknippade med sinnlighet, orenheter förknippade med ambitioner och orenheter förknippade med okunnighet.”

När Mästaren tyckte att de hade vistats länge nog i Ambapalis mangolund, sa han till Ananda:

”Låt oss gå till Beluva, Ananda.”

”Ja visst, Mästare”, svarade Ananda.

Så gick Mästaren och munkarna till Beluva. När de kommit fram, sa Mästaren till munkarna:

”Ni kan nu bege er iväg och finna en plats där ni kan tillbringa regnperioden här i närheten av Vesali, munkar, beroende på var ni har vänner och bekanta. Själv stannar jag här i byn Beluva under regnperioden.”

”Ja, Mästare”, svarade munkarna, och gick var och en för att finna en uppehållsplats i distriktet.

När det led mot regnperioden, ansattes Mästaren av svåra smärtor och han kände att döden var nära. Men han uthärdade smärtorna med uppmärksamhet och klar förståelse, utan att beklaga sig.

Mästaren tänkte för sig själv: ”Det vore opassande av mig att gå bort utan att tala till mina följeslagare och ta avsked av munkgemenskapen. Låt mig därför samla mina krafter och driva sjukdomen tillbaka så att jag kan hålla mig vid liv ännu ett tag!”

Detta gjorde han och sjukdomen gick tillbaka.

När Mästaren blivit bättre och var uppegående igen, kom han ut ur sin hydda och satte sig vid sin sittplats i skuggan. Då gick Ananda bort till honom, hälsade vördnadsfullt, satte sig vid sidan om honom och sa:

”Jag ser att du har blivit bättre, Mästare, jag ser att du återhämtat dig. Medan du var sjuk, var det som om jag var bortdomnad i hela kroppen, och jag visste nästan inte vad jag skulle ta mig till. Men jag tröstade mig med tanken att Mästaren nog inte skulle gå bort förrän han givit några instruktioner till munkgemenskapen.”

”Vad är det som munkgemenskapen väntar sig av mig, Ananda? Jag har förklarat sanningen utan att skilja den i en öppen och en dold del. Den som har kommit fram till sanningen, använder sig inte av några hemliga läror. Skulle det vara någon som tänker ”Jag vill leda munkgemenskapen” eller ”Munkgemenskapen ska följa mig”, så får det bli upp till honom att ge instruktioner. Den som har kommit fram till sanningen, har ingen önskan om att leda munkgemenskapen eller att munkgemenskapen ska följa honom. Varför skulle jag då efterlämna några instruktioner till munkgemenskapen? Jag är gammal nu, Ananda, jag har blivit åttio år. Du kan hålla en gammal kärra rullande med nödtorftiga reparationer, Ananda, och jag tycker att min kropp också bara just så vitt håller sig gående med nödtorftiga reparationer. Det är bara när jag går in i så djup meditation att kroppsförnimmelserna försvinner, som jag mår bra, Ananda.

Var därför era egna tillflyktsöar, Ananda, och lita på er själva, inte bara på andra. Låt sanningen vara tillflyktsöar för er och förlita er på sanningen, inget annat. Men vad ska du göra för att kunna vara din egen tillflyktsö, Ananda, vad ska du göra för att kunna lita på dig själv och inte bara på andra? Hur ska du kunna ha sanningen som din tillflyktsö och förlita dig på den och inget annat?

Du ger upp girighet och motvilja mot världen, och betraktar kroppen som kropp, ihärdigt med uppmärksamhet och klar förståelse. Du ger upp girighet och motvilja mot världen, och betraktar känslorna som känslor, ihärdigt och med uppmärksamhet och klar förståelse. Du ger upp girighet och motvilja mot världen, och betraktar tankarna som tankar, ihärdigt och med uppmärksamhet och klar förståelse. Du ger upp girighet och motvilja mot världen, och betraktar fenomenen som fenomen, ihärdigt och med uppmärksamhet och klar förståelse. På så vis blir du din egen tillflyktsö, Ananda, så att du kan förlita dig på dig själv och inte bara på andra. Så låter du sanningen bli din tillflyktsö och litar på den och inget annat. De munkar som redan nu eller efter att jag är död är sina egna tillflyktsöar och litar på sig själva och inte bara på andra, som låter sanningen vara deras tillflyktsöar och litar på sanningen och inget annat – det är de som kommer att nå längst, Ananda. Men de måste vara beredda att träna ihärdigt! …

Har jag inte redan sagt er att allt det som är oss kärt och som vi sätter värde på, är av sådan natur att det är förgängligt, att det kommer att förändras och försvinna? Hur skulle det kunna vara möjligt, Ananda, att det som är fött, som har blivit till och formats och som är upplösligt till sin natur, inte ska upplösas? Något sådant är inte möjligt. Och den som har kommit fram till sanningen, finner sig också i att livet tar slut, Ananda. Jag har gett tydliga besked om att det inte är lång tid kvar tills jag går bort. Om tre månader från idag är jag död. Att jag skulle försöka förlänga den tiden nu för att få leva längre är helt otänkbart.

Men låt oss nu gå till huset med det spetsiga gavlarna i Storskogen, Ananda.

”Ja visst, Mästare” svarade Ananda, och kallade alla munkarna till ett möte. Så gick han till Mästaren och sa:

”Nu är munkgemenskapen samlad, Mästare. De sitter redo och väntar.”

Då gick Mästaren till mötessalen och satte sig på den plats som hade iordningställts för honom. Så talade han till munkarna:

”De sanningar som jag har kommit fram till och förklarat för er, munkar, har ni grundligt satt er in i, praktiserat, utvecklat och fördjupat er i, så att den ädla livsföringen ska förbli länge och vara till glädje och nytta för många människor, utifrån medkänsla med världen, till nytta och glädje för gudar och människor. Vilka sanningar är det, munkar? Det är de fyra fästpunkterna för uppmärksamheten, de fyra rätta ansträngningarna, de fyra genomförandena, de fem sinnesfakulteterna, de fem sinneskrafterna, de sju upplysningsfaktorerna och den ädla åttafaldiga vägen. Dessa är de sanningar som jag har kommit fram till och förklarat för er, munkar, som ni har satt er grundligt in i, praktiserat, utvecklat och fördjupat er i, så att den ädla livsföringen ska förbli länge och vara till glädje för många människor, utifrån medkänsla med världen, till glädje för gudar och människor.”

Vidare sa Mästaren till munkarna:

”Därför säger jag till er: Alla betingade fenomen är förgängliga. Var ihärdiga, så kommer ni att nå målet! Det är inte länge kvar innan jag går bort. Om tre månader är jag död.”

Så talade Mästaren. Därefter yttrade han följade vers:

Min tid är till ända, mitt liv är förbi

jag måste lämna er och vandra min egen väg.

Var flitiga, uppmärksamma, använd självdisciplin,

vakta sinnen och tankar med djup koncentration.

Den som outtröttlig efterlever

denna läran och disciplinen

kommer att bryta sig loss från kretsloppet

och göra slut på allt lidande.

När Mästaren nästa morgon hade klätt på sig, tog han sin skål och gick till Vesali för att ta emot mat. Efter att han gått rundan efter mat och ätit färdigt, såg han länge och eftertänksamt ut över Vesali och sa till Ananda:

”Detta är sista gången jag ser Vesali, Ananda. Låt oss gå vidare till Bhanda.”…

___________________________

Buddha på dödsbädden

Så korsade Mästaren floden Hirannavati tillsammans med en stor skara munkar. När de kom fram till mallaernas mangolund vid Kusinara, sa Mästaren:

”Kan du ta min dräkt och bereda ett läger åt mig med huvudet åt norr mellan de där två salaträden, Ananda. Jag är trött och vill gärna lägga mig ned.”

”Ja visst, Mästare” svarade Ananda, och gjorde som Mästaren sagt.

Därefter la sig Mästaren uppmärksamt och med klar förståelse ned på högra sidan med den ena foten ovanpå den andra och stödde huvudet med armen. De två salaträden stod i full blom, trots att det inte var blomstringstid för dem. De lät ett tätt och stilla blomsterregn falla över Buddha för att hedra honom. Från himlen föll de vackraste mandaravablommor, och de finaste sandelträpulver föll stilla över Buddhas kropp för att hedra honom. Och rymden fylldes av himmelsk sång och musik till ära för Buddha.

”Se på dessa två salaträd, Ananda. Trots att det inte är blomstringstid för dem, står de i full blom. De låter ett tätt och stilla blomsterregn falla över mig för att hedra honom som har kommit fram till sanningen. Ned från himlen faller de vackraste mandaravablommor och det finaste sandelträpulver faller också stilla över mig, för att hedra honom som har kommit fram till sanningen. Och rymden är fylld av himmelsk sång och musik till ära för honom som kommit fram till sanningen.

Men det är inte så som den som har kommit fram till sanningen ska hedras, respekteras och högaktas, Ananda. Den munken, nunnan, lekmannen eller lekkvinnan som lever efter läran under hela sin levnadsfärd, som för ett hederligt liv under hela sin levnadsfärd, han eller hon är det som hedrar mig allra mest, han eller hon är det som visar mig den största respekten, Ananda. Därför säger jag till er: Öva er i att leva efter denna lära och för ett hederligt liv i allt ni gör, Ananda”…

Då gick Ananda in i ett hus, lutade sig mot dörrkarmen och grät.

”Jag har fortfarande så mycket kvar att lära! Hur kan Mästaren, som alltid har haft så stor omtanke om mig, försvinna bort och dö!” snyftade han.

”Vart har Ananda tagit vägen?” frågade Mästaren några av munkarna.

”Han gick in i huset där borta. Där står han och lutar sig mot dörrkarmen och gråter, medan han säger: ”Jag har fortfarande så mycket kvar att lära! Hur kan Mästaren, som alltid har haft så stor omtanke om mig, försvinna bort och dö!” svarade munkarna.

”Gå iväg och säg till Ananda att han ska komma hit” sa Mästaren till en av munkarna.

”Ja visst, Mästare” svarade munken, och gick för att hämta Ananda.

”Gråt inte, Ananda, var inte ledsen” sa Mästaren. ”Har jag inte redan sagt att allt det som är oss kärt och som vi sätter pris på, är av sådan natur att det är förgängligt, att det kommer att förändras och försvinna? Så hur skulle det kunna vara möjligt att det som är fött, som har blivit till och formats och som är upplösligt till sin natur, inte ska upplösas? Något sådant är inte möjligt.

Länge har du stått mig nära, Ananda, och hjälpt mig med vänliga och nyttiga handlingar, ord och tankar, lojalt och utan att spara på dina egna krafter. Du har gjort mycket gott, Ananda. Om du anstränger dig lite till, kommer du snart att vara fri från sinnets orenheter.”

Därefter vände sig Mästaren till de andra munkarna och sa:

”Alla som har varit Buddhor i forna tider, har haft en följeslagare som Ananda, och detsamma kommer var och en av framtidens Buddhor också att ha. Ananda är klok och förståndig, munkar, och han vet när det passar sig för munkar, nunnor, lekmän, lekkvinnor, kungar, ministrar, andra läromästare och deras elever att komma och träffa mig. Och Ananda har fler goda egenskaper. Om en skara munkar, nunnor, lekmän eller lekkvinnor får se Ananda komma gående, då blir de glada, och om Ananda förklarar läran för dem, blir de också glada, men de blir besvikna om han inte säger något.”…

”Gå nu till mallaerna i Kusinara, Ananda, och säg: ”I natt, under den sista nattväkten, kommer Buddha att dö. Gå och besök honom, så att ni inte ångrar er efteråt och säger till er själva att Mästaren dog utanför vår by, men vi gick inte dit för att besöka honom en sista gång!”

”Ja visst, Mästare” sa Ananda, och gick in i Kusinara och gav mallaerna det här beskedet. Just då satt mallaerna i rådssalen och diskuterade ett ärende. Men då de fick höra vad Ananda hade att säga till dem, blev både män och kvinnor, pojkar och flickor gripna av sorg och förtvivlan. Några av dem slet sitt hår och grät, några lyfte armarna och grät, och andra kastade sig till marken och rullade sig fram och åter. ”Mästaren dör alltför tidigt! Buddha dör alltför tidigt! Världens ljus slocknar alltför tidigt!”

Med sorg i sinnet vandrade så alla mallaerna, både stora och små, ut till salalunden där Buddha låg.

Ananda tänkte då: ”Om jag låter mallaerna komma fram en och en och hälsa på Mästaren, kommer hela natten att gå åt innan alla har hälsat på honom. Jag måste nog släppa fram dem gruppvis.”

Så delade han in dem i familjegrupper och släppte fram dem till Mästaren, medan han sa:

”Den och den mallaen böjer sig vid dina fötter, Mästare, tillsammans med hustru och barn, tjänstefolk och vänner.”

På detta vis lyckades han föra fram alla mallaerna till Mästaren under loppet av den första nattväkten.

Vid den här tiden bodde det en kringvandrande asket vid namn Subhadda i Kusinara. Nu fick också han höra att Gotama skulle dö under den sista nattväkten. Då tänkte han:

”Jag har hört gamla och erfarna läromästare bland de kringvandrande asketerna säga att det sällan händer att en som har kommit fram till sanningen, en ärevördig som har nått det fulla uppvaknandet, framstår i världen. Nu kommer Gotama att dö i natt, under den sista nattväkten. Jag har kommit i starkt tvivel om ett spörsmål. Men jag har tillit till att Gotama kan undervisa mig i läran så att jag kan klara upp detta tvivelsmål.”

Så gick Subhadda till mallaernas salalund. Där mötte han Ananda och sa:

”Jag har hört gamla och erfarna läromästare bland de kringvandrande asketerna säga att det sällan händer att en som har kommit fram till sanningen, en ärevördig som har nått det fulla uppvaknandet, framstår i världen. Nu kommer Gotama att dö i natt, i den sista nattväkten. Jag har kommit i starkt tvivel om ett spörsmål. Men jag har tillit till att Gotama kan undervisa mig i läran så att jag kan klara upp detta tvivelsmål. Låt mig få tala med Gotama, Ananda.”

Men Ananda svarade:

”Inte nu, Subhadda. Plåga inte Mästaren med det, han är trött.”

Subhadda frågade på nytt, och blev avvisad på nytt. Det samma upprepades en gång till, men då hörde Mästaren vad de talade om, och sa:

”Låt Subhadda komma, Ananda, och hindra honom inte. Han frågar för att han så gärna vill veta, inte för att han vill plåga mig. Och han kommer snabbt att förstå svaret jag ger på hans fråga.”

Då släppte Ananda fram honom, och sa:

”Du kan komma, min vän Subhadda. Mästaren ger dig lov.”

Så gick Subhadda fram och hälsade vördnadsfullt på Mästaren. Då han hade satt sig, sa han:

”De andra filosoferna och brahmanerna som är berömda och namnkunniga sektgrundare och som är läromästare för många, som Purana Kassapa, Makkhali Gosala, Ajita med hårkappan, Pakuda Kaccalayana, Sanjaya Belatthiputta och Nigantha Nathaputta, har de alla vunnit insikt genom egen ansträngning, eller har ingen av dem vunnit insikt, eller har några av dem vunnit insikt medan andra inte har det?”

”Nog om det, Subhadda! Sluta att grubbla över om alla dessa har vunnit insikt eller inte. Nu ska jag förklara läran för dig, Subhadda. Hör noga efter och lägg märke till vad jag säger.”

”Ja visst, Mästare” svarade Subhadda, och Mästaren fortsatte:

”I en lära och disciplin som inte innehåller den åttafaldiga vägen, finns det ingen sann filosof, ingen som verkligen praktiserar insikt. Men i en lära och disciplin som innehåller den ädla, åttafaldiga vägen, Subhadda, där finns det sanna filosofer, där finns det sådana som verkligen praktiserar insikt, Subhadda. De andra sekterna är tomma på sanna praktiserande, men om munkarna inom den här läran och disciplinen lever som de ska, Subhadda, så kommer det aldrig att råda någon brist på ärevördiga i världen.

Jag var tjugonio år, Subhadda,

när jag gav avkall på världen

för att söka det goda.

Mer än femtio år har gått

sedan jag övergav mitt hem

för att vandra i sanningens

och visdomens rike.

Utanför detta rike finns ingen

verklig filosof.

”Utmärkt, Mästare, utmärkt! Det är som att räta upp det som har varit omkullvällt, eller som att uppenbara det som har varit dolt. Det är som att visa vägen för en som gått vilse, eller som att tända ett ljus i mörkret, så att den som har ögon kan se vad som är där. På så sätt har du förklarat sanningen på många sätt, Mästare. Nu tar jag min tillflykt till dig, Mästare, till läran och gemenskapen. Låt mig få ordination av dig, Mästare.”

”Den som kommer från en annan sekt och önskar ordination i denna lära och disciplin, måste vänta fyra månader, Subhadda. Om munkarna efter fyra månader känner sig tillfreds med honom, ordinerar de honom som munk. Men detta kan jag anpassa efter individuella skillnader.”

”Om de som kommer från andra sekter, ska ha en prövotid på fyra månader, då väntar jag gärna fyra år, Mästare. Låt munkarna ordinera mig om de känner sig tillfreds med mig efter fyra år.”

Då vände sig Mästaren till Ananda och sa:

”Låt Subhadda bli ordinerad nu, Ananda.”

”Ja visst, Mästare,” svarade Ananda.

”Ni är lyckliga, Ananda” sa Subhadda, ”alla ni som blivit ordinerade direkt av Mästaren”.

Subhadda blev ordinerad i Mästarens närvaro. Strax efter att han ordinerats drog han sig tillbaka i ensamhet och satte in alla krafter, ihärdig och utan att tveka. Inte långt därefter fullföljde han den högsta träningen, den som unga av god familj med rätta lämnar hemmet och går ut i hemlöshet för. Han insåg själv och förkunnade direkt: Nu uppstår det inget nytt, fullbordat är det upphöjda livet, gjort är det som skulle göras och det blir inget mer efter detta.

Detta förstod han fullt ut, och tog konsekvenserna av sin förkunnelse. Och nu var Subhadda en av de ärevördiga. Han var den siste som Mästaren personligen förde fram till ordination.

Så sa mästaren till Ananda:

”Nu kan det hända att ni kommer att tänka att allt ni har kvar är orden efter en lärare som har gått bort, och att ni inte har någon verklig lärare längre. Men det är inte så ni ska se det, Ananda. Den lära och den disciplin som jag har lärt er och förklarat för er, den ska vara er lärare när jag är borta.”…

Så vände sig Mästaren till munkarna, och sa:

”Kanske någon av er är osäker på något när det gäller den uppvaknade, sanningen, gemenskapen, vägen eller träningen? Fråga mig nu, munkar, så att ni inte senare behöver ångra er att ni inte frågade mig medan ni hade mig ansikte mot ansikte.”

Ingen av munkarna sa något.

Då sa Ananda:

”Det är fantastiskt, Mästare! Jag tror sannerligen att ingen i denna församling är osäker på något när det gäller den uppvaknade, sanningen, gemenskapen, vägen eller träningen.”

”Du säger att du tror det, Ananda. Men den som har kommit fram till sanningen, vet att så är fallet. Ingen i denna församling är osäker på något när det gäller den uppvaknade, sanningen, gemenskapen, vägen eller träningen. Till och med den nyaste av dessa femhundra munkar har gått ut i strömmen och är tryggt på väg mot fullt uppvaknande utan risk att falla tillbaka.”

Därefter vände sig Mästaren till munkarna, och sa:

”Nåväl, munkar! Då vill säga er att alla betingade fenomen är förgängliga. – Appamadena sampadetha! – Var ihärdiga, så kommer ni att nå målet!”

Detta var Mästarens sista ord.

___________________________

Buddha dör

Så gick Buddha in i första djupmeditationen. Han kom ut ur den och gick in i andra, vidare till tredje och fjärde djupmeditationen. Då han kommit ut ur den gick han in i det oändliga rummets plan, vidare till det oändliga medvetandets plan och till icke-tingens plan. Från det gick han in i varken-varseblivning-eller-icke-varseblivningens plan, och från det in i det tillstånd där all varseblivning och alla förnimmelser upphör.

Då vände sig Ananda till Anuruddha och sa:

”Mästaren är död, Anuruddha.”

”Nej, Ananda, han är inte död, han har nått det tillstånd där all varseblivning och alla förnimmelser upphör.”

Så gick Mästaren ut ur det tillståndet där all varseblivning och alla förnimmelser upphör och in i varken-varseblivning-eller-icke-varseblivnings-planet, vidare via icke-tingens plan, det oändliga medvetandets plan till det oändliga rummets plan. Därifrån gick han över i fjärde djupmeditationen och vidare genom tredje och andra ned till första djupmeditationen igen. Därifrån gick han in i andra djupmeditationen, därifrån till tredje och därifrån igen till fjärde djupmeditationen. Därpå dog han.

När Mästaren dog, skakades jorden av ett kraftigt skalv och åskor mullrade över himlen.

Och i samma ögonblick som Mästaren dog uttalade Brahma Sahampati, den högsta av gudarna, denna vers:

Allt som lever i denna världen,

måste dö och läggas i graven,

så också den oförliknelige läromästaren,

han som har nått sanningen.

Den store Buddha, är död.

Och i samma ögonblick som Mästaren dog, uttalade Sakka, Gudakungen, denna vers:

Allt som är sammansatt, är förgängligt,

dess natur är att uppstå och gå under,

uppstå och gå under –

gott är det när man finner frid.

I samma ögonblick som Mästaren dog, uttalade munken Anuruddha dessa verser:

Han andas inte mer.

Den vise har gått bort.

Med ro i sinnet har han gått in

i den djupa friden.

Han tålde smärtorna

utan att låta det påverka honom.

Nu har den upplystes sinne

funnit nibbanas frihet.

I samma ögonblick som Mästaren dog, uttalade Ananda denna vers:

Det var en hemsk

och skrämmande stund

när Buddha, den bäste

av alla, gick bort.

Annonser

Mars månads högtider

Nu är det snart en ny spännande månad med flertalet tillfällen att fira. Om du är sugen på att fira nyår så är det sikhiskt nyår den 14 mars och som vanligt Newroz den 21 mars samt Chaitra ett av flera hinduiska nyår den 22 mars.

Övriga högtider under månaden som jag förhoppningsvis kommer att skriva om är.

10 mars MAHA SHIVARATRI- Shivas stora natt

Under denna dag firas guden Shiva som är av de tre största gudarna i den hinduiska gudavärlden. Shiva firas hela natten fram till följande morgon och den som är hängiven håller sig vaken under hela natten genom att meditera och sjunga heliga sånger. Ritualer utförs i templet regelbundet under natten och det är vanligt att man håller sig fastande.

Maha_Shivaratri-in-Mauritius

14 mars firas det Sikhiska nyåret

Det sikhiska nyåret firas för att hedra grundaren Guru Nanaks födelse år 1469. I år blir det år 544 enligt den sikhiska religiösa tideräkningen.

Gott nytt år Jassa, Susheel och alla andra sikher

happy-guru-nanak-day

18 mars inleds den stora fastan i den ortodoxa traditionen

Fastan inför påsken varar i sju veckor och avslutas på påskdagen. Enligt den kristet ortodoxa traditionen bör man även fasta på onsdagar och fredagar, 40 dagar innan jul samt 14 dagar inför Guds moders insomnande. Dessutom tillkommer att enatal endagsfastor under året. Detta innebär att den som förljer den ortodoxa fastan helt har ca 170 dagar av fasta under året och om jag inte missminner mig finns ett fint inslag om detta i TV serien Gud har 99 namn på temat mat.

På denna länk kan du redan nu läsa vidare om den Ortodoxa fastan

19 mars så är det Sankt Josefs helgondag och den firas framförallt inom den Katolska kyrkan

Josef är jungru Marias make och Jesus fosterfar. År 1870 blev Josef skyddspatron för den universeela (katolska) kyrkan

josef

21 mars firas NEWROZ

Newroz är nyåret som infaller i samband med vårdagjämningen och firas framförallt i Iran, Afghanistan och Uzbekistan. Ordet Newre betyder ny dag och traditionen att fira nyåret just den 21 mars går tillbaka ända till Zoroastrismen.

Enligt den förislamska iranska kalendern blir det i år 2572 och enligt den persiskmuslimska kaleendern blir det år 1392.

För bahierna så avslutas den 19 dagar lång fasta med detta nyårsfirande och det blir enligt bahaikalendern år 172 i år.

Enligt den kurdiska traditionen så befriades det kurdiska folket från tyrannen Zuhak den 21 mars år 702 före vår tideräkning. Detta innebär att det enligt denna kurdiskt religiösa kalender blir år 1713 i år. GOTT NYTT ÅR

Det kommer säkerligen en inbjudan att fira Newrouz och eldsfesten i Stockholm inom kort.

Newroz_Istanbul(4)

22 mars- Chiatra ett hinduiskt nyår

I år blir det 1936 i den hinduiska Sakakalendern. Denna kalender skapades av en kung vid namn Shalivahan år 78 och räknas som Indiens officiella kalender

shalivahan

24 mars- Kristen högtid Palmsöndagen

Denna dag inleder den så kallade stilla veckan och firas till åminnelse av att Jesus red in i Jerusalem på en åsna i samband med det judiska påskfirandet.

palm-sunday

25 mars- Jungfru maria bebådelsedag

Kristna runt om i världen firar att jungfru Maria denna dag (nio månader innan den 25 dec) fick reda på att hon var havande och skulle föda Guds son. Denna dag har även kallats för vårfrudagen och av olika anledningar kommit att förknippas med våfflor så den är dessuotm känd som våffeldagen.

Annunciation_Melozzo_da_Forli_Pantheon

26 mars- 2 april Pesach firas inom Judendomen

Denna judiska högtid firas till minne av det judiska folkets befrielse från slaveriet i Egypten. Man äter en symbolsik måltid (seder) under denna högtid och jag kommer att uppdatera bloggen med vad den innehåller.

I år firas den judiska (pesach) och den kristna påsken samtidigt vilket den gör ungefär vart tredje år.

27 mars- Holi

Ï den hinduiska religionen firas Holi denna dag som är en färgglad vårfest som pågår i två dagar. Man kastar färpulver eller färgat vatten på varandra och det är en mycket glädjefull fest.

28 mars- Hola Mahalla- Sikhisk fest

Under denna fest som också är en vårfest brukar man vid Gurdwaran ha en försvarsuppvisning som alltid infaller dagen efter Holi. Jag rekommenderar varmt att ni tar er till Gurdwaran denna dag för det är en häftig upplevelse att delta i denna högtid.

28-31 mars Den kristna påskhögtiden

28 mars- Skärtorsdagen som firas till åminnelse av den heliga nattvardens istiftande

29 mars. Långfredagen som är en dag av sorg och stillhel då man åminner kristi lidande på korset

30 mars Påskafton- Dagen mellan liv och död

31 mars- Påskdagen. en glädjedag för att fira att Jesus övervunnit döden och återuppstår.

Källa: All fakta är i huvudsak hämtad från Sensus Multireligiösa almanacka 2013

TV programmet Himmel och Jord

Förra veckan startade URs nya livsåskådningsserie som heter Himmel och Jord. I programförklaringen står följande att läsa

Vilken roll har religionen i det moderna samhället? Hur lever vi ett gott liv? Vad är skillnaden mellan religion och kultur? Utifrån allmänmänskliga livsfrågor belyser vi världsreligionerna. Filmaren Erik Sandström reser runt i världen och träffar människor som berättar vad religionen betyder för dem. Religionshistorikern Karen Armstrong resonerar. Psykologen Susan Gantt berättar om gruppdynamik.

 

URs hemsida kan man se programmet när som helst via UR Play. Det första programmet i serien utgick från en undersökning av World Value study som bevisar att Sverige är världens mest sekularisade land. Detta är något som det tidigare pratats om men nu skall det visst finnas en undersökning som stödjer detta. Min uppfattning som religionslärare på en gymnasieskola i Stockholm är att religion är mycket viktigt, centralt och levande i ungdomarnas liv.

Det skall verkligen bli spännande att följa denna programserie då Erik Sandström verkar ha en nyfiken och intresserad inställning till att försöka förstå den religiösa människan.

Himmel och jord/UR

Magha Puja- Buddhistisk högtid

Magha Puja är en buddhistisk festival som firas i Thailand, Kambodja och Laos. Högtiden firar det tillfälle då 1 250 upplysta lärjungar till Buddha spontant kom för att lyssna på honom. Buddha förutspådde vid detta tillfälle sin egen död och reciterade en sammanfattning av sina läror och de disciplinregler som alla buddhistiska munkar förväntas recitera var fjortonde dag.

Magha Puja infaller vanligen vid fullmånen i februari. Under dagen mediterar man, mässar och lyssnar på predikningar. I firandet av Magha Puja ingår också att man håller ljusprocessioner runt templen. Magha Puja kallas också för Sanghadagen.

Magha-Puja01

Purim- Judisk högtid

Idag är det Purim som firas och det är en judisk högtid som firas till minne av när Drottning Ester använde sitt mod och sin list för att rädda judarna undan ett planerat folkmord i Persien. I Synagogan läser man ur Esters bok under dagen och det är vanligt att man fastar hela dagen inför kvällens fest. I Esters bok så buar man varje gång konpsiratören Hamams namn nämns.

Under kvällens fest som firas i lokal nära Synagogan så är den en ”religiös plikt” att dricka så mycket alkohol att man inte kan se skillnad mellan den gode Mordokaj eller den onde Hamam. I den suveräna serien från Sverige till himmlen som jag skrivit om tidigare beskriver Anna Lindman Barsk sina upplevelser från denna religiösa högtid. Hon beskriver att det är ”nog den konstigaste religiösa högtid hon någonsin besökt”. Just detta program när  hon besöker Rabbinen Isak från judiska församlingen på Nybrogatan är nog ett av de bästa programmen i denna serie. Ett bevis på detta var att en elev i NA 2 som såg programmet i måndags sa att det var den bästa film hon någonsin sett i skolan samt att EK 2 applåderade efter att de sett programmet några dagar senare;)

Läs mer om Purim på: http://www.chabadstockholm.com/templates/articlecco_cdo/aid/72244/jewish/Purim.htm

Purim

Spännande film men jag känner nog att jag skulle behöva se den en gång till för att verkligen förstå den. Det är precis samma sak som jag kände med Matrix som jag nog sett tio gånger men fortfarande är det mycket nytt som man kan upptäcka i den filmen.

Men helt klart är detta en film som är väl värd att se och då gärna på en stor biograf.

Gud har 99 namn

Cloud-Atlas1

Den komplexa romanen Cloud Atlas kan vid första anblicken verka omöjlig att göra film av, men det har inte hindrat syskonen Wachowski (The Matrix) och Tom Tywker (Parfymen). Kritikerna har aldrig varit mer kluvna inför resultatet. Vissa höjer filmen till skyarna, andra sågar den vid fotknölarna. Min åsikt? Den liknar ingenting jag tidigare sett. Filmen lyckas med konststycket att underhålla i 2 timmar och 40 minuter och bjuda på några av de mest episka, tänkvärda och rörande scenerna någonsin.

Bara att beskriva vad filmen handlar om är en utmaning. Eller vad sägs om sex olika berättelser, i sex olika tidsepoker, från 1800tal till postapokalypsens 2300tal, som löper parallellt med varandra? Varje skådespelare spelar flera olika roller, ibland både som män och kvinnor och med olika etnicitet. Halle Berry dyker till exempel upp i en scen som en äldre asiatisk man. Inte nog med att man växlar mellan olika tidsepoker, filmen växlar också mellan olika…

View original post 313 fler ord

Intressant om kalendrar….

Högtider och traditioner

Kort svar: Skillnaden mellan den julianska och den gregorianska är att den julianska har skottår alla år som är jämnt delbara med fyra och att den gregorianska har skottår alla år som är jämnt delbara med fyra (undantaget sekelskiftesår, så till vida dessa sekelskiftsåret inte är jämnt delbart med fyrahundra – t.ex. år 1600 och 2000). På grund av detta skiljer det nu 13 dagar mellan dessa två kalendrar. 

En av många saker som Julius Caesar kommit att bli ihågkommen för är att han ligger bakom och har fått ge namn åt den kalender som användes i stora delar av Europa under nästan ett och ett halvt årtusende – den julianska kalendern.

Den julianska kalendern

Anledningen till att Caesar år 46 fvt med hjälp av astronomen Sosigenes skapade en ny kalender var att den tideräkning som använts i den romerska riket fram tills då var ett myller av olika regler…

View original post 937 fler ord