Juni månads högtider (fortsättning)

Här kommer fortsättningen på de högtider som vi firar under juni månad detta år i det härligt mångkulturella Sverige

21 juni Midsommar

Midsommar är väl kanske den svenskaste av alla högtider och infaller numer alltid på första fredagen efter sommarsolståndet den 21 juni. Fram till 1952 firades midsommarafton 23 juni men sen bestämdes att den alltid skulle firas på en fredag och helgen är nu rörlig mellan 20 och 26 juni.

Sommarsolståndet har varit viktigt för oss sen urminnes tider, för att markera dagen utförde man sannolikt också riter till solen och gudarna. Det kan man också se när den isländske kungen Olav Tryggvason, som levde på 1200-talet, avskaffade offerölen och satte i stället med folkets instämmande högtidsöl vid jul, påsk, midsommar och Mikaeli. Ölet var redan då den stora festdrycken. Uttrycket att dricka Johannisöl har anknytning till Johannesdagen, Johannes döparens födelsedag den 24 juni.

I år sammanfaller både sommarsolståndet och midsommar och det gör den ungefär vart 6:e år beroende på skottdagar, nästa gång är 2019.

File:Midsommarstång.jpg

23 juni LAILAT AL-BARAÁH (Muslimsk högtid)

Denna högtid kallas förlåtelsens natt och infaller i mitten av månaden sha´ban två veckor före Ramadan. Under denna natt är det vanligt att muslimer ber om Guds vägledning och förlåtelse för sina synder. För Shiamuslimer är detta också dagen för den tolfte och sista imamens (Mehdi?) födelse.

23 Juni (Pingstdagen i Ortodox tradition), se även 19 maj

24 juni- Johannes döparens födelse

Johannes Döparen var den siste av de profeter som förutsåg att Kristus, Guds son, skulle komma. Enligt traditionen var det Johannes som döpte Jesus i Jordanfloden. Läs mer om Johannes döparen här https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=866230

29 juni- Heliga Apostlarnas Petrus och Paulus dag (Katolsk, ortodox)

Lärjungarna Petrus och Paulus betydelse för den kristna kyrkan omvittnas redan i det Nya Testamentet. Detta gäller framförallt Petrus som Jesus själv utnämnde till den ”klippa” som kyrkan skulle vila på. Både Petrus och Paulus led martyrdöden i Rom under kejsare Nero som var känd för sina förföljser av kristna mellan år 54-68.

På denna sida kan du se en kort videofilm från historiska museet där man går igenom Paulus och Petrus utifrån ett altarskåp.

File:Petrus et Paulus 4th century etching.JPG

Hoppas att ni alla får en fortsatt trevlig sommar

//Peter Milton (Religionsguide)

Annonser

Juni månads högtider

Under sommarmånaden juni firas följande högtider i det mångkulturella Sverige

5 Juni- LEYLAT AL-ISRA MIRAJ – Proften Muhammeds (SAW) himmelsfärd

under denna natt (till den 5 juni i år) firas denna högtid till minne av att profeten Muhammed (saw) fördes från Mecka till Jerusalem och tillbaka i sällskap med ärkeängeln Gabriel. Under denna himmelsfärd mötte han och bad tillsammans med alla tidigare profeter. Inom islam ses Profeten Muhammeds himmelsfärd som ett mirakel. Två ärkeänglar renade profetens hjärta när han sov, sedan fördes han till Jerusalem och därifrån till himlen och Gud. När Muhammed återvände till jorden uppmanade han de troende att be fem gånger om dagen, ”salat”.

6 juni – Svenska flaggans dag och Sveriges nationaldag

firas den 6 juni varje år och är en helgdag i Sverige. Nationaldagen firas till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 och Sverige blev ett självständigt land. Även 1809 års regeringsform (som gällde fram till ikraftträdandet av 1974 års regeringsform) utfärdades den 6 juni. Tidigare firades 6 juni som svenska flaggans dag och det var först 1983 som dagen fick status som nationaldag. Sedan 1996 är nationaldagen en salutdag, och från och med 2005 är nationaldagen även en helgdag.

8 juni- Nymåne 

13 juni- Kristi himmelsfärd (ortodox tradition)

I år infaller Kristi himmelsfärd denna dag för den ortodoxa kyrkan som följer den julianska kalendern. Denna dag firas till minne av att Jesus lämnade jorden och steg upp till himlen. Det är en ekumenisk högtid vilket innebär att den firas av alla de stora kristna traditionerna men oftast på olika datum på grund av kalenderförskjutningen.

16 juni- Guru Arjans Martyrdag (Sikhismen)

Guru Arjan som var den femte gurun torterades till döds för sin tros skull. För att minnas hans lidande och hans budskap om tolerans bjuder man ALLA (oberoende av tro eller  hudfärg) på en svalkande dryck.

I Indien är det vanligt att man gör detta ute på gatorna men i Sverige står sikherna utanför sin Gurdwara. Det är också vanligt att många sikhiska läkare arbetar ideelt denna dag och erbjuder gratis hälsoundersökningar.

21 juni Midsommarafton

(Fortsättning följer inom  kort…)