Juli månads högtider

Här kommer några av de religiösa  högtider som man kan fira under juli månad.

9 Juli- Ramadan inleds

Denna dag inleds Ramadan med största sannolikhet. Det som fäller avgörandet är när man kan se den första strimman av nymånen den nionde månaden (Ramadan) i den muslimska kalendern. Som jag tidigare skrivit i denna blogg så flyttar sig det muslimska året ca 11 dagar varje år jämfört med vårt solbaserade år som avgör vår kalender. Att fasta under Ramadan är en av islams fem grundpelare och anses av många som mycket viktig. Man skall under tiden från solens uppgång till dess nedgång inte äta, dricka, röka eller ha sex. Fastan bryts när solen gått ner genom att man har en Ifthar då man ofta äter dadlar och dricker mjölk eller yoghurt oftast tillsammans med andra.

Under månaden Ramadan bör den praktiserande muslimen försöka att ägna så stor del av sin vakna tid åt tillbedjan och andlig utveckling förutom att följa fastans regler och krav. Ramadan firas till minne av att det var under denna månad som Muhammmed (saw) fick flera av sina uppenbarelser men också att banden mellan Gud och människa ses som starkare under denna månad. Ramadan är också en tid för ökad givmildhet då man under fastan lättare kan få en insikt om hur fattiga medmänniskor har det under hela året.

Läs vidare om ramadan här:

ramadan ramadan_10

14 Juli- Kristi förklaringsdag (Protestantisk tradition)

Den här dagen påminner om hur Jesus förvandlades inför sina lärjungars ögon. Han omgavs av ett vitt ljussked och lärjungarna förstod då att han var Gud. Dagen infaller 15 veckor efter påskdagen och på altaret i den svenska kyrkan tänder man sex vita ljus och ställer fram vita liljor. Läs mer här:

Transfiguration

15 Juli- Chokhur Duchen ( Tibetansk buddhism)

Denna dag firas framförallt inom Kagyatraditionen i den tibetanska buddhismen. Den firas för att åminna Buddhas första undervisning om de fyra ädla sanningarna. Läs mer om denna högtid här:

buddha_in_the_deer_park

16 juli Tisha Be-Av (Judisk högtid)

Detta är en fastedag till minne för de olyckor som drabbat det judiska folket genom historien. Särskilt minns man de två gånger som det judiska templet förstördes, först år 586 f.kr samt år 70 (enligt traditionen på samma dag under året). läs vidare här:

destruction_temp_2_gallery

22 juli- Guru Purnima- Guruns dag (Hinduisk högtid)

Under denna dag så hyllar man de andliga mästarna (gurus) inom hinduismen. Denna dag firas under fullmånedagen i juli och man visar då vördnad för de som kommit längre på den andliga vägen. Inom hinduismen finns många vägar att gå och vissa väljer att vandra vägen på egen hand men det stora flertalet hinduer inser att man behöver hjälp och därför har gurutraditionen utvecklats.

guru purinima

22 juli Asalha Puja- Dharmadagen

Under denna fullmånedag så firas när Buddha predikade för första gången inom flera andra buddhistiska traditioner men framförallt inom Theravadatraditionen.  Denna dag kallas för Dharmadagen då den fokuserar på Buddhas lära, hans Dharma. Dagen efter börjar regnperioden vilket innebär att munkar och nunnor stannar upp under tre månader och går in i en intensiv meditationspraktik.

Här kan du läsa vidare om Buddhas första undervisning:

buddismlara

Hoppas att du som läsare av denna blogg får en helt fantastisk sommar.

 

Annonser