Fantastisk busstur till heliga rum

Uppdatering:

Nu så här några dagar efter bussturen känner jag en stor tacksamhet för att jag fick vara med på denna resa. Det var en dag med massor av intryck, möten, kunskap i olika former, vänskap och så mycket mer. Att åka och besöka en annan persons heliga rum visar att religion kan vara en start till världsfred istället för vad många tycker religionskrig.

Här finns lite fler bilder från resan:

Här är lite samlade länkar som kan vara av intresse.

Tidigare inlägg på bloggen med länkar till de platser vi besökte.

Fin guidad rundvandring i Katolska kyrkan i Fittja

Bra sammanställning över de olika kristna inriktningarna.

Första delen av Christer Hedins genomgång av världens olika religioner. Ett riktigt bra material som förklarar det mesta som man behöver. Finns program om alla världsreligionerna samt om stamreligioner. Em minikurs i religionskunskap, rekommenderas varmt. Christer Hedin är lärarutbildare och mycket insatt i allt som rör religioner.

——————————

Nu är dagens fina busstur strax till ända. Det har varit en härlig resa runt i det mångreligiösa Botkyrka.

Sidan kommerbatt uppdateras med fler bilder och info. Se även tidigare inlägg med info om Gurdwara mm. Scrolla ner lite på sidan.

Ett stort tack till er som var med på bussturen. På återseende

//Peter, Ingrid och Åsa

Annonser

Botkyrkas heliga rum 14 okt 2017

Påminnelse: Det finns fortfarande platser kvar. Ring 08-530 610 00

Varmt välkommen på lördag

Uppdatering inför bussturen, se längre ner i inlägget.

Följ med på en multireligiös busstur till Botkyrkas heliga rum. Lördagen den 14 oktober kommer jag att leda denna tur som avgår från Tumba kl 11.00 och sedan åker vi till Sikhernas Gurdwara, Mosken och Katolska kyrkan i Fittja. Garanterat en spännande busstur med många fina möten.

Skärmavbild 2017-09-26 kl. 22.44.29

Länk till blogginlägg om den sikhiska gurdwaran

Länk till blogginlägg om Sveriges första böneutrop (26 april 2013) som var i den mosken  som vi skall besöka. Youtube: första böneutropet

Länk till St Botvids katolska kyrka

Sveriges buddhistiska samarbetsråd fördömer våldet i Myanmar

Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS) vill uttrycka sin bestörtning och sorg över det skoningslösa, brutala våldet som pågår i Myanmars delstat Rakhine. I Myanmar har det sedan länge funnits många etniska grupper som levt sida vid sida med varandra. Trots demokratiseringsförsök har dock de socio/ekonomiska och politiska missförhållanden under de senaste decennierna ökat mer och mer och konflikten i Rakhine har eskalerats sedan 2012 .

Buddhas lära poängterar starkt allas lika värde, rättvisa och icke våld. Det är vårt ansvar att agera med medkänsla och respekt gentemot alla människor, oberoende av deras etniska eller religiösa identitet.

På European Buddhist Unions årliga möte den 24 september 2017 i Polen har SBS föreslagit att göra ett gemensamt uttalande om det fruktansvärda våldet som sker i Myanmar. Nedan ett utdrag ur uttalandet:

”Den europeiska buddhistiska unionen bekräftar buddhismens grundläggande principer, som redan deklarerats av många av världens främsta buddhistiska ledare i sitt uttalande adresserat till buddhister i Myanmar i december 2012:

Vi vill bekräfta för världen och stödja er för att utöva de mest grund-läggande buddhistiska principerna om icke-våld, ömsesidig respekt och medkänsla.

Dessa grundläggande principer som lärdes av Buddha är kärnan i buddhistisk utövning:

Buddhistisk undervisning bygger på principerna att avstå från att döda och orsaka skada.

Buddhistisk undervisning bygger på medkänsla och ömsesidig omsorg.

Buddhistisk undervisning erbjuder respekt för alla, oavsett klass, kast, ras eller trosbekännelse.

Som europeiska buddhister står vi för dessa värderingar och vi bekräftar vår solidaritet med alla som fallit offer för våld, skada och förföljelse.

Vi uttrycker vår strävan efter att återupprätta fred, icke-våld och respekt för de mänskliga rättigheterna, samt skapa förutsättningar för alla etniska grupper i Myanmar att leva i fredlig samexistens och jämlikhet.”

Skärmavbild 2017-10-04 kl. 17.19.49

Länk till Affisch på engelska:

Länk till affisch på svenska:

 

 

Texter om vänskap

Inför lördagens vandring för vänskap i Fisksätra så kommer här några texter om vänskap. Först ut är en klassisk text av den libanesiske författaren Kahlil Gibran som är hämtad ur hans bok profeten.

En yngling sade: ”Tala till oss om vänskapen.”

Och han svarade och sade:

Din vän är svaret på dina behov.

Han är din föda och din härd.

Ty du kommer till honom med din hunger

och du söker honom för att få ro.

 

Då din vän säger sin mening,

fruktar du inte ett ”nej” hos dig själv,

ej heller håller du tillbaka ett ”ja”.

Och då han tiger,

slutar ditt hjärta ej upp att lyssna till hans hjärta;

ty utan ord föds och delas alla tankar alla önskningar,

alla förhoppningar vänner emellan,

med en glädje, som ej kräver bifall.

 

Då du skiljs från din vän, sörjer du honom inte;

ty det, som du älskar mest hos honom,

blir kanske klarare i hans frånvaro, liksom berget från slätten ter sig klarare för den som skall bestiga det.

Och låt det inte finnas något annat syfte med din vänskap än fördjupandet av din själ.

Ty kärlek, som söker något annat än att avtäcka sitt eget mysterium,

är inte kärlek utan ett utkastat nät:

Gagnlös blir då fångsten.

 

Och låt din vän få det bästa du har.

Om han måste känna din själs lågvatten,

låt honom då också känna dig, då floden kommer.

Ty vad är det för en vän,

som du uppsöker blott för att fördriva några timmar?

Sök honom alltid de stunder, då du verkligen lever.

Ty han skall fylla dina behov men inte din tomhet.

Låt det vara skratt och delad glädje i vänskapens ljuvhet. Ty i daggen av de små tingen finner hjärtat sin morgon och väcks till nytt liv.

Kahlil Gibran- Profeten

 

Sen en text om vikten av andlig vänskap inom Buddhismen. Det är en text från Sanyutta Nikaya och är en del av en dialog mellan Buddha och hans kusin och främste vän Ananda.

Thus I have heard: Once the Exalted One was staying among the Sakyans at Sakkara, a Sakyan township.

Then the venerable Ananda came to the Exalted One, saluted him, and sat down at one side. So seated, the venerable Ananda said this:

”The half of the holy life, lord, it is friendship with what is lovely [Kalyana Mitrata], association with what is lovely, intimacy with what is lovely!”

”Say not so, Ananda! Say not so, Ananda! It is the whole, not the half, of the holy life,- this friendship, this association, this intimacy with what is lovely. Of a monk who is a friend, an associate, an intimate of what is lovely we may expect this,- that he will develop the Ariyaneightfold way, that he will make much of the Ariyan eightfold way”.

————————————————————————–

Sanyutta-Nikaya V,2

 

Dessa båda texter är hämtade från min uppsats om andlig vänskap som jag skrev 1996 som en del av min lärarutbildning. Om jag får säga det själv så tycker jag att det är en läsvärd uppsats fortfarande. Här kan du ladda ner uppsatsen ifall du önskar.

Andlig vänskap ur ett buddhistiskt perspektiv

IMG_6949

Hela pilgrimsgänget utanför buddhismens kanske heligaste plats. Maha Bodhi templet i Bodhgaya

IMG_6552

Anders, Dennis och Magnus i Indien under vår pilgrimsresa våren 2017

IMG_7296

Vajramuni leder en puja vid Vultures peak i Rajgir nära Bodhgaya.

Inbjudan till release av nya skrifter om Shiaislam och Buddhismen

Välkommen till presentation av nr 2 och 3 i SST:s skriftserie:
SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

Bland trossamfunden ingår en rad olika grupper såsom frikyrkor, katolska kyrkan, ortodoxa och orientaliska kyrkor liksom muslimska, judiska och buddhistiska riksorganisationer. Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som kan få statligt stöd. Under 2012 fördelades totalt 60 miljoner kronor till trossamfunden. SST ansvarar inte för bidrag till Svenska Kyrkan.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

  • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
  • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
  • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
  • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor
 
SHIAMUSLIMER I SVERIGE – en översikt av Göran Larsson och David Thurfjell
 
UPPVAKNANDETS VÄGAR
Från buddhistisk historia till nutidens utövning och gemenskapsliv – av Trudy Fredriksson
Torsdagen den 29 augusti klockan 13.00 – 15.00 på Klara Konferens, Vattugatan 6 i Stockholm.
Läs mer i bifogade fil.
Sänd gärna vidare inbjudan till personer som kan vara intresserade!
För SST/
Inger Carnbo
För mer information och beskrivning om hur man anmäler sig, klicka på denna länk

Augusti månads högtider

Under augustimånad firas följande intressanta högtider runt om i världen och i det hörligt mångkulturella Sverige

3 augusti- Ödets natt

Lailat Al-Qadr är natten då Koranens första verser mottogs av profeten Muhammed (SAW) via ärkeängeln Gabriel. Ödets natt infaller någon av de sista tio nätterna i fastemånaden Ramadan och är viktig för många muslimer. Under denna natt anses relationen mellan Allah, änglarna och människorna vara extra stark.

Vad beträffar Lailat Al- Qadr så säger Gud i Koranen:

” Se, Vi har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder? Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr.”[Koranen 97:1-5]

Hur vet man när den inträffar? Profeten Mohammed sa:

”Lailat Al- Qadr är stillsam och angenäm, varken het eller kall, och när solen stiger upp på dess morgon, ser den matt och röd ut.”

”På morgonen som följer Lailat Al- Qadr stiger solen utan strålar, som om den vore en mässingsskiva ända tills den stigit.”

6 augusti- Kristi förklaringsdag (Katolsk)

Den här dagen påminner om hur Jesus förvandlades inför sina lärjungars ögon. Han omgavs då av ett vitt sken och lärjungarna förstod att han var Gud. Inom den ortodoxa kyrkan så infallen denna dag den 19 augusti i år.

Läs vidare på: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristi_f%C3%B6rklarings_dag

8 augusti Eid al Fitr- Islam

Detta är dagen då den månadslånga fastan avbryts och man firar det med en stor fest både i moskén och i hemmet. Dagen inleds med en gemensam bön och firandet pågår totalt i tre dagar. Man äter god mat och sötsaker samt att man ger presenter till barnen och andra behövande. Det är vanligt att man ger sin Zakat (2.5%) av sin inkomst under denna högtid till moskén som sedan förmedlar den vidare till behövande.

Muslimerna önska EID MUBARAK vilket betyder Glad Eid. Om du har någon muslim på din skola eller arbetsplats så se till att önska EID MUBARAK

15 augusti- Guds moders avsomnande (katolsk)

För katoliker  är Maria en viktig förebild som till skillnad från alla andra människor inte befläckats av arvssynden. Med anledning av detta kunde hon direkt efter sin död upptas direkt till himlen.

20 augusti- Raksha bandan (hinduisk högtid)

Raksha Bandan betyder ”det skyddande bandet” och är syskonens dag i den  hinduiska traditionen. Under denna högtid firas vänskapen mellan bror och syster genom att systern knyter en helig tråd, rakhi, kring sin brors handled  och brodern ger sin syster en gåva och lovar att skydda henne.

28 augusti- Krishna Janmashtami- Guden Krishnas födelse

Krishna är guden Vishnus åttonde avatar och hans födelse firas över hela Indien, såväl i hemmen som i templen. I Sverige friar man bland annat på Korsnäs gård och klickar du på denna länk kan du se ett reportage från förra året. https://religionsguide.wordpress.com/2012/08/10/janmastani-2012/

Det är en mycket fin högtid som jag varmt rekommenderar att du besöker. Läs mer på www.krishna.se

Källa. SENSUS multireligiösa almanacka