Manifestation för religionsfrihet

Solidaritet för religionsfrihet

Demonstration

Solidaritet

Sergels Torg

Sön 19 jan 13.30–14.30

Stoppa angreppen på Stockholms religiösa byggnader!

Stå upp för de människor som hotas!

Stöd religionsfriheten!

Detta är en demonstration där alla, oavsett religiös eller politisk tillhörighet, oavsett kön, ålder eller bakgrund är välkomna. Kom med familj och vänner.

Låt inte hakkorsen vinna!

——————————————————-

På söndag kl 13:30 hålls en manifestation för religionsfrihet på Sergels torg med anledning av klotterattackerna mot religiösa byggnader de senaste veckorna. Det är ett enskilt initiativ, ingen särskild organisation står bakom, men Centrum för religionsdialog stödjer initiativet.

”Det nya året inleddes i hatets tecken. Hakkors hade klottrats på Stockholms moské, Sofia kyrka och den etiopisk-ortodoxa kyrkan Medhane Alem i Hagsätra. Det var bara det senaste exemplet på ett problem som pågått alltför länge. Religionsfriheten är under attack. Svenska moskéer har utsatts för mordbrand och beskjutning. Synagogor är så utsatta att de måste ha övervakningskameror och vakter.
I grunden handlar det om rasism. Man vill skrämma svenska minoriteter. Man vill skrämma dem som står upp för allas lika rättigheter. Hakkorsen har uttryckt hat sedan 30-talet. Nu räcker det!
Söndagen den 19 januari ber vi er att komma till Sergels torg och visa solidaritet med Stockholms religiösa byggnader. Kom och visa solidaritet med moskéer. Visa solidaritet med kyrkor. Visa solidaritet med synagogor. Men framför allt – kom och visa din solidaritet med de människor som hotas. Visa ditt stöd för religionsfriheten.
Detta är en demonstration där alla, oavsett religiös eller politisk tillhörighet, oavsett kön, ålder eller bakgrund är välkomna. Kom med familj och vänner. Låt inte hakkorsen vinna!”

Religionsguidebloggen

Hej

Det är nu länge sedan jag skrev på denna blogg och tyvärr så har jag en tendens att lätt starta upp saker och ting men svårare att hålla fast vid den ursprungliga intentionen. Jag är fortfarande verksam som en av Sveriges multireligiösa guider men min egen andliga praktik har tagit över mer och mer av min tid.

Jag går regelbundet till Stockholms buddhistcenter som är en del av den världsomspännande rörelsen Triratna som grundades av Sangharakshita år 1967. Det är en mer västerländsk form av buddhism som försöker att utforska Buddhas universeela och tidslösa lära (Dharma) till dagens samhälle. Man kan läsa mer om denna rörelse på www.thebuddhistcentre.com eller för den svenska grenen på www.stockholmsbuddhistcenter.se

Jag har ännu inte beslutat ifall jag skall återuppta denna blogg med den ursprungliga intentionen att berätta om olika högtider, platser att besöka och annat spännande i religionens värld eller om jag skall skriva mer om min egen andliga praktik och strävan. Det kanske blir en mix av båda kan jag tänka mig.

Om du är intresserad av buddhismen och gärna vill besöka vårt center så har jag en multireligiös guidning där den 13 dec. Maila till mig på religionsguide@gmail.com så får du mer information.

Metta från Peter Milton

Inbjudan till release av nya skrifter om Shiaislam och Buddhismen

Välkommen till presentation av nr 2 och 3 i SST:s skriftserie:
SST är en statlig myndighet som ger stöd till trossamfund verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.

Bland trossamfunden ingår en rad olika grupper såsom frikyrkor, katolska kyrkan, ortodoxa och orientaliska kyrkor liksom muslimska, judiska och buddhistiska riksorganisationer. Det är regeringen som avgör vilka trossamfund som kan få statligt stöd. Under 2012 fördelades totalt 60 miljoner kronor till trossamfunden. SST ansvarar inte för bidrag till Svenska Kyrkan.

I SST:s uppdrag ingår mer än fördelning av ekonomiska bidrag:

  • SST ger allmänt stöd till trossamfunden
  • SST samordnar samfundens roll i krisberedskapsfrågor
  • SST är ett dialogforum för frågor om värderingar, respekt och tolerans
  • SST är ett expertorgan i allmänna trossamfunds- och religionsfrågor
 
SHIAMUSLIMER I SVERIGE – en översikt av Göran Larsson och David Thurfjell
 
UPPVAKNANDETS VÄGAR
Från buddhistisk historia till nutidens utövning och gemenskapsliv – av Trudy Fredriksson
Torsdagen den 29 augusti klockan 13.00 – 15.00 på Klara Konferens, Vattugatan 6 i Stockholm.
Läs mer i bifogade fil.
Sänd gärna vidare inbjudan till personer som kan vara intresserade!
För SST/
Inger Carnbo
För mer information och beskrivning om hur man anmäler sig, klicka på denna länk

Augusti månads högtider

Under augustimånad firas följande intressanta högtider runt om i världen och i det hörligt mångkulturella Sverige

3 augusti- Ödets natt

Lailat Al-Qadr är natten då Koranens första verser mottogs av profeten Muhammed (SAW) via ärkeängeln Gabriel. Ödets natt infaller någon av de sista tio nätterna i fastemånaden Ramadan och är viktig för många muslimer. Under denna natt anses relationen mellan Allah, änglarna och människorna vara extra stark.

Vad beträffar Lailat Al- Qadr så säger Gud i Koranen:

” Se, Vi har uppenbarat denna [heliga Skrift] under Allmaktens Natt. Och vad kan låta dig förstå vad Allmaktens Natt betyder? Allmaktens Natt är mera värd än tusen månader; då stiger änglarnas härskaror och Anden ned med sin Herres tillstånd för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. Den [Natten andas] fred till dess dagen gryr.”[Koranen 97:1-5]

Hur vet man när den inträffar? Profeten Mohammed sa:

”Lailat Al- Qadr är stillsam och angenäm, varken het eller kall, och när solen stiger upp på dess morgon, ser den matt och röd ut.”

”På morgonen som följer Lailat Al- Qadr stiger solen utan strålar, som om den vore en mässingsskiva ända tills den stigit.”

6 augusti- Kristi förklaringsdag (Katolsk)

Den här dagen påminner om hur Jesus förvandlades inför sina lärjungars ögon. Han omgavs då av ett vitt sken och lärjungarna förstod att han var Gud. Inom den ortodoxa kyrkan så infallen denna dag den 19 augusti i år.

Läs vidare på: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristi_f%C3%B6rklarings_dag

8 augusti Eid al Fitr- Islam

Detta är dagen då den månadslånga fastan avbryts och man firar det med en stor fest både i moskén och i hemmet. Dagen inleds med en gemensam bön och firandet pågår totalt i tre dagar. Man äter god mat och sötsaker samt att man ger presenter till barnen och andra behövande. Det är vanligt att man ger sin Zakat (2.5%) av sin inkomst under denna högtid till moskén som sedan förmedlar den vidare till behövande.

Muslimerna önska EID MUBARAK vilket betyder Glad Eid. Om du har någon muslim på din skola eller arbetsplats så se till att önska EID MUBARAK

15 augusti- Guds moders avsomnande (katolsk)

För katoliker  är Maria en viktig förebild som till skillnad från alla andra människor inte befläckats av arvssynden. Med anledning av detta kunde hon direkt efter sin död upptas direkt till himlen.

20 augusti- Raksha bandan (hinduisk högtid)

Raksha Bandan betyder ”det skyddande bandet” och är syskonens dag i den  hinduiska traditionen. Under denna högtid firas vänskapen mellan bror och syster genom att systern knyter en helig tråd, rakhi, kring sin brors handled  och brodern ger sin syster en gåva och lovar att skydda henne.

28 augusti- Krishna Janmashtami- Guden Krishnas födelse

Krishna är guden Vishnus åttonde avatar och hans födelse firas över hela Indien, såväl i hemmen som i templen. I Sverige friar man bland annat på Korsnäs gård och klickar du på denna länk kan du se ett reportage från förra året. https://religionsguide.wordpress.com/2012/08/10/janmastani-2012/

Det är en mycket fin högtid som jag varmt rekommenderar att du besöker. Läs mer på www.krishna.se

Källa. SENSUS multireligiösa almanacka

Juli månads högtider

Här kommer några av de religiösa  högtider som man kan fira under juli månad.

9 Juli- Ramadan inleds

Denna dag inleds Ramadan med största sannolikhet. Det som fäller avgörandet är när man kan se den första strimman av nymånen den nionde månaden (Ramadan) i den muslimska kalendern. Som jag tidigare skrivit i denna blogg så flyttar sig det muslimska året ca 11 dagar varje år jämfört med vårt solbaserade år som avgör vår kalender. Att fasta under Ramadan är en av islams fem grundpelare och anses av många som mycket viktig. Man skall under tiden från solens uppgång till dess nedgång inte äta, dricka, röka eller ha sex. Fastan bryts när solen gått ner genom att man har en Ifthar då man ofta äter dadlar och dricker mjölk eller yoghurt oftast tillsammans med andra.

Under månaden Ramadan bör den praktiserande muslimen försöka att ägna så stor del av sin vakna tid åt tillbedjan och andlig utveckling förutom att följa fastans regler och krav. Ramadan firas till minne av att det var under denna månad som Muhammmed (saw) fick flera av sina uppenbarelser men också att banden mellan Gud och människa ses som starkare under denna månad. Ramadan är också en tid för ökad givmildhet då man under fastan lättare kan få en insikt om hur fattiga medmänniskor har det under hela året.

Läs vidare om ramadan här:

ramadan ramadan_10

14 Juli- Kristi förklaringsdag (Protestantisk tradition)

Den här dagen påminner om hur Jesus förvandlades inför sina lärjungars ögon. Han omgavs av ett vitt ljussked och lärjungarna förstod då att han var Gud. Dagen infaller 15 veckor efter påskdagen och på altaret i den svenska kyrkan tänder man sex vita ljus och ställer fram vita liljor. Läs mer här:

Transfiguration

15 Juli- Chokhur Duchen ( Tibetansk buddhism)

Denna dag firas framförallt inom Kagyatraditionen i den tibetanska buddhismen. Den firas för att åminna Buddhas första undervisning om de fyra ädla sanningarna. Läs mer om denna högtid här:

buddha_in_the_deer_park

16 juli Tisha Be-Av (Judisk högtid)

Detta är en fastedag till minne för de olyckor som drabbat det judiska folket genom historien. Särskilt minns man de två gånger som det judiska templet förstördes, först år 586 f.kr samt år 70 (enligt traditionen på samma dag under året). läs vidare här:

destruction_temp_2_gallery

22 juli- Guru Purnima- Guruns dag (Hinduisk högtid)

Under denna dag så hyllar man de andliga mästarna (gurus) inom hinduismen. Denna dag firas under fullmånedagen i juli och man visar då vördnad för de som kommit längre på den andliga vägen. Inom hinduismen finns många vägar att gå och vissa väljer att vandra vägen på egen hand men det stora flertalet hinduer inser att man behöver hjälp och därför har gurutraditionen utvecklats.

guru purinima

22 juli Asalha Puja- Dharmadagen

Under denna fullmånedag så firas när Buddha predikade för första gången inom flera andra buddhistiska traditioner men framförallt inom Theravadatraditionen.  Denna dag kallas för Dharmadagen då den fokuserar på Buddhas lära, hans Dharma. Dagen efter börjar regnperioden vilket innebär att munkar och nunnor stannar upp under tre månader och går in i en intensiv meditationspraktik.

Här kan du läsa vidare om Buddhas första undervisning:

buddismlara

Hoppas att du som läsare av denna blogg får en helt fantastisk sommar.

 

Juni månads högtider (fortsättning)

Här kommer fortsättningen på de högtider som vi firar under juni månad detta år i det härligt mångkulturella Sverige

21 juni Midsommar

Midsommar är väl kanske den svenskaste av alla högtider och infaller numer alltid på första fredagen efter sommarsolståndet den 21 juni. Fram till 1952 firades midsommarafton 23 juni men sen bestämdes att den alltid skulle firas på en fredag och helgen är nu rörlig mellan 20 och 26 juni.

Sommarsolståndet har varit viktigt för oss sen urminnes tider, för att markera dagen utförde man sannolikt också riter till solen och gudarna. Det kan man också se när den isländske kungen Olav Tryggvason, som levde på 1200-talet, avskaffade offerölen och satte i stället med folkets instämmande högtidsöl vid jul, påsk, midsommar och Mikaeli. Ölet var redan då den stora festdrycken. Uttrycket att dricka Johannisöl har anknytning till Johannesdagen, Johannes döparens födelsedag den 24 juni.

I år sammanfaller både sommarsolståndet och midsommar och det gör den ungefär vart 6:e år beroende på skottdagar, nästa gång är 2019.

File:Midsommarstång.jpg

23 juni LAILAT AL-BARAÁH (Muslimsk högtid)

Denna högtid kallas förlåtelsens natt och infaller i mitten av månaden sha´ban två veckor före Ramadan. Under denna natt är det vanligt att muslimer ber om Guds vägledning och förlåtelse för sina synder. För Shiamuslimer är detta också dagen för den tolfte och sista imamens (Mehdi?) födelse.

23 Juni (Pingstdagen i Ortodox tradition), se även 19 maj

24 juni- Johannes döparens födelse

Johannes Döparen var den siste av de profeter som förutsåg att Kristus, Guds son, skulle komma. Enligt traditionen var det Johannes som döpte Jesus i Jordanfloden. Läs mer om Johannes döparen här https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=866230

29 juni- Heliga Apostlarnas Petrus och Paulus dag (Katolsk, ortodox)

Lärjungarna Petrus och Paulus betydelse för den kristna kyrkan omvittnas redan i det Nya Testamentet. Detta gäller framförallt Petrus som Jesus själv utnämnde till den ”klippa” som kyrkan skulle vila på. Både Petrus och Paulus led martyrdöden i Rom under kejsare Nero som var känd för sina förföljser av kristna mellan år 54-68.

På denna sida kan du se en kort videofilm från historiska museet där man går igenom Paulus och Petrus utifrån ett altarskåp.

File:Petrus et Paulus 4th century etching.JPG

Hoppas att ni alla får en fortsatt trevlig sommar

//Peter Milton (Religionsguide)

Juni månads högtider

Under sommarmånaden juni firas följande högtider i det mångkulturella Sverige

5 Juni- LEYLAT AL-ISRA MIRAJ – Proften Muhammeds (SAW) himmelsfärd

under denna natt (till den 5 juni i år) firas denna högtid till minne av att profeten Muhammed (saw) fördes från Mecka till Jerusalem och tillbaka i sällskap med ärkeängeln Gabriel. Under denna himmelsfärd mötte han och bad tillsammans med alla tidigare profeter. Inom islam ses Profeten Muhammeds himmelsfärd som ett mirakel. Två ärkeänglar renade profetens hjärta när han sov, sedan fördes han till Jerusalem och därifrån till himlen och Gud. När Muhammed återvände till jorden uppmanade han de troende att be fem gånger om dagen, ”salat”.

6 juni – Svenska flaggans dag och Sveriges nationaldag

firas den 6 juni varje år och är en helgdag i Sverige. Nationaldagen firas till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 och Sverige blev ett självständigt land. Även 1809 års regeringsform (som gällde fram till ikraftträdandet av 1974 års regeringsform) utfärdades den 6 juni. Tidigare firades 6 juni som svenska flaggans dag och det var först 1983 som dagen fick status som nationaldag. Sedan 1996 är nationaldagen en salutdag, och från och med 2005 är nationaldagen även en helgdag.

8 juni- Nymåne 

13 juni- Kristi himmelsfärd (ortodox tradition)

I år infaller Kristi himmelsfärd denna dag för den ortodoxa kyrkan som följer den julianska kalendern. Denna dag firas till minne av att Jesus lämnade jorden och steg upp till himlen. Det är en ekumenisk högtid vilket innebär att den firas av alla de stora kristna traditionerna men oftast på olika datum på grund av kalenderförskjutningen.

16 juni- Guru Arjans Martyrdag (Sikhismen)

Guru Arjan som var den femte gurun torterades till döds för sin tros skull. För att minnas hans lidande och hans budskap om tolerans bjuder man ALLA (oberoende av tro eller  hudfärg) på en svalkande dryck.

I Indien är det vanligt att man gör detta ute på gatorna men i Sverige står sikherna utanför sin Gurdwara. Det är också vanligt att många sikhiska läkare arbetar ideelt denna dag och erbjuder gratis hälsoundersökningar.

21 juni Midsommarafton

(Fortsättning följer inom  kort…)