Eid Mubarak och Sikhisk högtid

Fredagen den 26 oktober är en riktigt mångreligiös dag

För det första så firas Eid Al Atha som är offerdagen då vallfärden avslutas. Man offrar då ett lamm eller ett annat djur till minne av när Gud befallde profeten Ibrahim (Abraham) att offra sin son Ismael. I den muslimska traditionen är det nämligen Ismael som är på väg att offras medan det i den judiska traditionen är Isak.

Eid mubarak….

Utöver detta så firas även BANDI NIVAS som inom Sikhismen firas till minne av den sjätte gurun, Guru Hargobind, som skulle befrias från fängelset. Men han vägrade att gå om inte hans 52 hinduiska medfångar också släpptes. Till minne av detta tänder man ljus för den frisläppta gurun och man bjuder på sötsaker.

Annonser

Vallfärden inom Islam

Just nu pågår en av världens största religiösa högtider nämligen vallfärden till Mekka för världens alla muslimer. Det är en av pelarna inom islam att man som troende muslim skall utföra en vallfärd, Hajj, till Mekka. I år inleddes denna vallfärde den 17 oktober och den stora offerfesten, EID AL ATHA, infaller fredagen den 26 oktober. Vid sidan om Eid al Fitr som avslutar fastemånaden Ramadan är detta den viktigaste högtiden för världens alla muslimer.

 

På Islamiska förbundets hemsida kan man läsa följande.

Det är denna månad som Hajj, pilgrimsfärden till Mecka äger rum. Miljontals pilgrimer från hela världen kommer inshAllah, med Guds vilja, att samlas i Mecka nästa vecka för att fullborda den femte och sista trospelaren av Islam. Hajj-dagarna utförs vanligtvis mellan 8-10 Dhu Al-Hijja och enligt gregoriansk kalender infaller dessa dagar i år mellan 24-26 oktober 2012.

ARAFAH DAGEN

Arafah dagen är en helig dag för muslimerna. Denna dag infaller den 9:e dagen i den islamiska månaden Dhu Al-Hijja. Enligt gregoriansk kalender infaller i år Arafah dagen nästa vecka torsdagen den 25 oktober. Det är rekommenderat att fasta denna heliga dag då man renas från både det föregågna årets synder och det kommande året.

__________________________________________________

ISLAMISKA HÄNDELSER – VIKTIGA DAGAR ATT KOMMA IHÅG HÄNDELSE                HIJRI-KALENDER              GREGORIANSK KALENDER

Hajj dagarna          8-10 Dhu Al-Hijja          24-26 oktober 2012

Arafah dagen         9 Dhu Al-Hijja               25 oktober 2012

Eid Al-Adha            10-13 Dhu Al-Hijja         26-28 oktober 2012 (offerhögtiden)

Om man vill läsa hur själva vallfärden går till och vilka ställen man kommer att besöka kan jag rekommendera denna sida.

http://www.islamiska.org/s/vallfard.htm

Mer om Organdonation

Jag fick ett mail från en läsare på bloggen som har egen erfarenhet av organdonation. Filip skriver så här

Hej alla ni bakom Religionsguiden,

vill i första hand tacka er alla för en välskriven och spännande blogg. I ett inlägg den 30 augusti 2012 läste jag att så gott som alla religioner är positivt inställda till organdonation. MOD – Mer Organdonation är en nystartad ideell organisation vars mål är att lyfta frågan kring organdonation och på så sätt få fler att ta ställning i denna livsviktiga fråga. Alla har förutsättning att bli donator. Alla kan säga JA! till att donera, oavsett ålder, levnadsvanor eller eventuella sjukdomar.

I samband med MOD’s pressträff i Sveriges Riksdag den 13 oktober lanserades ett nytt sätt att ta ställning till organdonation. Genom att ladda ner ett digitalt donationskort i sin smartphone kan man enkelt ta ställning i frågan och dessutom sprida att man gjort detta via sociala medier till nära och kära. Ambitionen är att göra det enklare för fler att prata om hur de ser på denna viktiga fråga eftersom det är det mest effektiva sätt att göra sin vilja känd. Här är en länk till appen: app.merorgandonation.se

Idag finns flera olika sätt att säga ja till organdonation, och alla sätt är likvärdiga:

 • Prata med dina anhöriga.
 • Ladda hem ditt digitala donationskort i din smartphone
 • Skriv under ett traditionellt donationskort.
 • Registrera dig hos Socialstyrelsens donationsregister.
 • Dela på Facebook att du är organdonator.

Med tanke på att donationsveckan precis fick sitt slut till helgen är min förhoppning att ni vill skriva om organdonation och MOD – Mer organdonation på er blogg för att sprida kunskap så att vi kan hjälpa så många människor som möjligt.

Jag hade ett förstadium till cancer för två år sedan och för att någon där ute sagt JA! till organdonation så fick jag en ny lever. Endast p.g.a. att den personen tagit sig tiden att ta ställning till organdonation så överlevde jag och har idag ett fantastiskt liv.

Få fler att ta ställning, nästa gång kan det vara någon av er!

 

Filip Trönnberg

MOD – Mer organdonation

Riddargatan 17D, 3 tr

114 57 Stockholm

Tel: 0702004028

www.merorgandonation.se

http://www.facebook.com/merorgandonation

Gå gärna in på sidan , lägg till på Facebook och sprid ordet vidare. Detta är en viktig fråga.

 

Guru Gaddi- Sikhisk högtid

Idag firas Sikhernas heliga skrift, Guru Granth Sahib. Den tionde gurun, Guru Gobind Singh, beslutade den 3 nov år 1708 att skriften hädanefter skulle vara sihernas guru. Guru Grant Sahib innehåller visdomar av sikhismens tio första gurus, men även från andra visa män, till exempel muslimska sufi mystiker.

För mer information läs vidare på: http://www.mrsikhnet.com/2006/10/22/guru-gaddi-day-of-siri-guru-granth-sahib/

 

Se bilder från Gurdwaran i Tullinge på: https://picasaweb.google.com/103397574384339093437/Gurdwaran

Här kan du läsa Guru Granth Sahib på engelska: http://www.srigranth.org/servlet/gurbani.gurbani?S=y

 

Wilks staty blev minaret

Konstnären Lars Vilks skulptur Nimis i naturreservatet Kullaberg, har förvandlats till minaret med böneutrop sex gånger om dagen. En konstnärsgrupp berättade på söndagen i en video på Youtube att de ville utveckla verket i en ”anda av yttrandefrihet”, rapporterar Ekot i Sveriges Radio.

 

Läs vidare på:

http://www.metro.se/nyheter/vilks-skulptur-blev-minaret/Hdzljo!DoelixFhQqdhrvD7q9UBDw/

http://www.friatider.se/lars-vilks-svartbygge-nu-minaret

Navratri- Hinduisk högtid

Idag inleds Navratri som är en stor hinduisk högtid. Under nio dygn hyllas gudinnan i olika gestalter. Först hyllas hon som Durga, därefter som Lakshmi och till sist som Saraswati. Var en av dessa former hyllas under tre dagar. Firandet symboliserar människan väg mot moksha/ befrielse.

Man kan läsa vidare om högtiden på http://www.alladessadagar.com/2011/09/navaratri-de-nio-natterna/

Samt på:   http://en.wikipedia.org/wiki/Navratri

Guidning för polisförbundet

I går hade jag och Jassa en guidning för Polisförbundet. Vi hade fokus på religiösa kläder och uniformer men det blev en hel del prat om annat också. Gruppen var helt fantastisk och vi är båda imponerade över att alla orkade trots att dagen varit lång och vi slutade inte förrän kl 22.15.

Tyvärr glömde jag helt bort att ta lite kort på deltagarna. Det hade ju varit kul att haft ett kort här på bloggen med bla Kristina som hade på sig en hidjab under hela guidningen samt Tommy som bar tallit och kippa. Om det är någon av deltagarna som har någon bild som jag kan få lägga upp på denna sida tar jag tacksamt emot den.

Under guidningen visade vi ett bildspel på vad en sökning av religiösa huvudbonander, uniformer mm gav för resultat. Här kommer en länk till denna powerpoint. bilder

Mot slutet så presenterade vi det fantastiska läkemedlet Islamofobil.

Innehållsförteckning: Integrat 0.5 mg, Educationmix 0.2 mg, MEGA-kunskap mineral 0.5 mg, Erfarenhetskalori 0.2 mg, Open-mind vitamin 0.2 mg, Multi-kulti vitamin 0.2 mg och Naturelicus 0.2 mg.

Vidare står det att “LÄKEMEDLET ÄR AVSETT FÖR OMOGNA VUXNA OCH ÄR EJ REKOMMENDERAT FÖR BARN!”

Läkemedlet används vid uppvisning av nedanstående islamofobiska eller muslimhatiska symptom:

Symptom under fas 1 – 95 % chans för tillfrisknande; Dos: 2 tabletter.

 • Man har svårt att skilja mellan begreppen kultur, tradition och religion
 • Man ser den muslimska gruppen som en homogen etnisk grupp
 • Man är benägen att konstruera en ofördelaktig bild av muslimer som “de andra”
 • Man håller hela gruppen ansvarig för enskilda muslimers agerande
 • Man är benägen att tro att diktatur och terrorism i s.k muslimska länder är föreskrivna av religionen islam
 • Man känner oro inför statistiken som talar om hög nativitet bland muslimer
 • Svettningar och lätta skakningar är mest vanliga vid tillfällen då en beslöjad muslimsk kvinna finns i närheten eller visas på bild

Symptom under fas 2 – 65 % för tillfrisknande; Dos: 3 tabletter

 • Man uppfattar kulturer som fasta enheter som går att separera och rangordna. Den “västerländska” kulturen står högst på skalan och den “muslimska” lägst
 • Man anser att det annorlunda och underlägsna hos en enskild individ beror på förutbestämda egenskaper pga. dennes religion, kultur eller folkmentalitet
 • Man har en idealbild av sig själv. Man är oförmögen att sin egen mångfald, att separera ideal och praktik samt att se de egna idéernas kulturella och religiösa kontext
 • Man avkräver ett kollektivt ansvar från svenska muslimer från illdåd som terrorister, rebeller och frihetskämpar runt om i världen legitimerar med sin tro på islam
 • Man anser att “välintegrerade muslimer” är enbart de muslimer som öppet förkastar islam
 • Man ser diskriminering av muslimer som “ett nödvändigt ont” i en lyckad integrationsprocess.


 

Symptom under fas 3 – 50 % chans för tillfrisknande; Dos: 5 tabletter

 • Hjärtklappning i samband med diskussion om nytt moskébygge är vanligt förekommande. Den virusdrabbade känner en stark lust att engagera sig i en rörelse mot moskébygge för att kunna “bevara Sverige svenskt”
 • Man anser att många muslimer är på ytan assimilerade och ekonomiskt integrerade i syfte att förstöra enhet och renhet inifrån genom att sko på sig samhället som de egentligen saknar lojalitet till
 • Man talar gärna och ofta om att invandringen från muslimska länder måste stoppas innan det är för sent
 • Man anser att en återkolonisering av muslimska länder är ett effektivt sätt att civilisera dessa samhällen
 • Man anser att muslimer har en dold agenda om att föra ett heligt krig mot västvärlden och mot demokratin

Observera

Det är inte ovanligt att de drabbade förnekar hatets och fobins existens. Därför är det viktigt att patienten innan påbörjad behandling kan erkänna att han eller hon har ett problem. Enligt många som drabbats av viruset hatar man inte muslimer – utan “kritiserar enbart islam”. Det finns alltså en oförmåga att förstå att man ofta uppfattar begreppet “muslim” som en homogen och kulturskapande identitet. Patienten låter begreppet “muslim” ersätta begreppet “ras” för att på ett legitimt sätt kunna bedriva hets mot folkgrupp.

Användning

Utöver ovan beskrivna dosering kan läkemedlet användas vid akuta besvär så som vid åsyn av en beslöjad kvinna, muslimskt böneutrop eller vid invigning av en ny moské. Rätt användning kan leda till att patienten börjar tycka att även hat mot andra grupper, så som funktionshindrade, romer, judar, kristna, homosexuella, transpersoner m.fl. är förkastligt.

Vid överdos

Överdos av Islamofobil kan orsaka att patienten förväxlar extremismens inriktning. Överdosering kan leda till att en extrem muslimhatare eller islamofob plötsligt förvandlas till en muslims extremism. Helt enkelt för att båda typerna av extremister (trots deras konstraster) är lika farliga för samhället. Om du är osäker på doseringen, kontakta närmsta antidiskrimineringsbyrå.

Biverkningar

Det är inte omöjligt att en inbiten muslimhatare eller islamofob plötsligt får muslimska vänner och börjar fasta under den muslimska fastemånaden Ramadan. En del kan börja tycka att halal-mat är god.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras i en frisk miljö och ett svalt samhällsklimat

Bäst före- Innan det är för sent

Ett stort tack till Christina och Yvonne samt till er alla deltagare. Ni gör ett fantastiskt mångfaldsarbete inom Polisförbundet.

Varmaste hälsningar från Peter och Jassa